Afbeelding
Aangeleverd

Denk mee over de gebiedsfondsen van de windparken

Partnerbijdrages

Windparken
In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

Gebiedsfondsen
Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die het dorp beter maken. Van Windplanblauw komt er naar verwachting in 2023 voor het eerst geld beschikbaar, van Windplan Groen in 2024. Inwoners kunnen dan met ideeën komen voor projecten.

Het komende jaar wordt er een organisatie opgericht waar de fondsen straks in worden ondergebracht. Een onafhankelijk bestuur met een vertegenwoordiging van inwoners beheert dan de fondsen en neemt beslissingen over aanvragen voor projecten. De gemeente beslist dus niet over de projecten. De eigenaren van de windparken ook niet. De gemeente, Winplanblauw en Windplan Groen houden wel toezicht op het proces, en stellen vooraf de kaders en voorwaarden vast.

Meedenken
De gemeente werkt dit jaar samen met inwoners, Windplanblauw en Windplan Groen aan de voorbereidingen. In vier werkgroepen dachten inwoners mee over de organisatievorm en over de voorwaarden voor projecten. Inwoners uit de gemeente Dronten kunnen op een aantal ideeën van de werkgroepen reageren via een enquête. Vul hier de enquête in.

Om zoveel geld gaat het 
Als alle molens er staan stort Windplan Groen ongeveer € 450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer € 300.000 per jaar. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. De exacte hoogte van de bedragen wordt bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Er is afgesproken dat elk windpark € 1050 per Megawatt opgesteld vermogen per jaar beschikbaar stelt. Zodra bekend wordt welk type turbines er komen, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Margo van Staveren, Kwartiermaker windfondsen. m.van.staveren@dronten.nl.

Het vervolg
De enquête loopt t/m vrijdag 7 mei 2021. De resultaten worden halverwege mei bekend gemaakt. De gemeente gebruikt de uitkomsten om een plan te maken voor de omgevingsfondsen. Daarin staat straks hoe de fondsen beheerd en georganiseerd gaan worden. Ook komt erin te staan aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Na de zomer wordt aan de gemeenteraad om een akkoord gevraagd. Als het plan is vastgesteld start de werving van een bestuur.

Meedoen?
Vul de enquête in op www.dronten.ikpraatmee.nl/gebiedsgebonden-bijdrage

Liever een geprint exemplaar? Bel 14-3021 of mail naar gemeente@dronten.nl.