Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten)
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) © Eelco Lindhout

Gemeenteraad stemt unaniem voor MFC van duizend vierkante meter in Swifterbant

Swifterbant

DRONTEN - Het regende vanavond felicitaties bij de behandeling van het plan voor het Multifunctioneel Centrum (MFC) Swifterbant in de gemeenteraad. Het begon met Jan Klopman (CDA), die zowel het dorp als de wethouder feliciteerde. Daarna volgde er een hele rij loftuitingen.

Er wordt al jarenlang gepraat over het MFC in Swifterbant. Deze zomer leek het allemaal spaak te lopen toen de kerken zich terugtrokken uit het overleg.

B en W kwamen kort daarna echter met een heel nieuw eigen plan: een multifunctionele ruimte van 1.000 vierkante meter en 30 sociale huurwoningen speciaal voor ouderen. En dat allemaal op de locatie Kombuis. Zelfs Oost Flevoland Woondiensten wilde opeens weer meedoen.

Gesprekken met de kerken

Er waren vanavond weinig vragen voor wethouder Peter van Bergen. Wel wilde het CDA weten wat de stand van zaken is rond de gesprekken met de kerken over de herontwikkeling van het gebied van De Hoeksteen.

Wethouder Van Bergen antwoordde dat de kerken contact met de gemeente hebben opgenomen om de breuk te lijmen. Begin oktober gaan beide partijenmet elkaar in gesprek. Als het aan Van Bergen ligt wordt er dan vooral gepraat over de toekomst van de locatie De Hoeksteen.

Woningbouw op locatie De Hoeksteen

Mochten de kerken plannen hebben voor woningbouw op die locatie, dan wil het CDA dat daarover overlegd wordt met de commissie die zich bezighoudt met de woningbouwlocaties in Swifterbant.

Peter van Bergen reageerde geagiteerd. Hij wees erop dat deze commissie zich bezighoudt met de middellange termijn: „Ik denk dat u het dorp niet wilt uitleggen dat ze nòg eens 10 jaar moeten wachten voordat er iets op de locatie De Hoeksteen gebeurt.”

Iets moois neerzetten

De overige fracties waren vooral blij, al vindt Lazise Hillebregt (D66) wel dat er iets moois moet worden neergezet. Irene Korting (VVD) vroeg aandacht voor de kwaliteit.

Suzanne Stoop (PvdA) wil vooral dat de woningen toegewezen worden aan ouderen. Zij hoopt tevens dat er lering wordt getrokken uit de fouten die er zijn gemaakt bij de bouw van De Tas in Biddinghuizen.

Het Pluspunt

De wethouder vertelde dat er inmiddels ook overleg is geweest met Coloriet om de activiteiten uit Het Pluspunt, het ontmoetingscentrum voor ouderen, over te hevelen naar het nieuwe MFC: „We brengen binnenkort een bezoek aan het Pluspunt om te kijken hoe we het kunnen inpassen.”

De gemeenteraad stemde daarna unaniem vóór de bouw van het MFC. Als er geen bezwaren worden ingediend, denkt de wethouder in het vierde kwartaal van 2018 met de bouw te kunnen beginnen.

MFC Swifterbant

YouTube-kanaal DeDrontenaar.nl