De werkgroep overhandigt het rapport aan Peter van Bergen
De werkgroep overhandigt het rapport aan Peter van Bergen © Fotostudio Wierd

Swifterbant kiest voor woningbouw aan de zuidkant van het dorp

Swifterbant

SWIFTERBANT - Het vrijwilligersteam Swifterbant Groeit heeft haar bevindingen over de woningbouwlocaties overhandigd aan de gemeente Dronten. „De kern van het advies is om locatie Swifterbant Zuid aan te wijzen als woningbouwlocatie voor de middellange termijn”, aldus de werkgroep.

Er wordt in Swifterbant al jarenlang gezocht naar een geschikte locatie voor woningbouw. Nadat een poging van Dorpsbelangen in 2015 strandde op weerstand uit het dorp, werd er vorig jaar een werkgroep in het leven geroepen onder leiding van Ad Withaar. Zij hebben hun advies deze week overhandigd aan wethouder Peter van Bergen.

Het werkteam had veertien locaties voorgelegd aan de inwoners van Swifterbant. Zij konden daar via internet over meepraten. Het leverde veel reacties op, schrijft het werkteam. In hun advies spreken ze over een nieuwe woonwijk in Swifterbant Zuid, die groen, ruim, bereikbaar en betaalbaar moet worden.

Spelwijk

Volgens het werkteam was er vanuit het dorp veel commentaar op het oude industrieterrein Spelwijk. Dat ging over de staat van onderhoud, de daarmee samenhangende risico’s voor veiligheid en milieu en de uitstraling. Het team vindt dan ook dat er een plan van aanpak moet worden opgesteld voor de vitalisering en sanering van de Spelwijk.

Het werkteam heeft voorlopig alleen een persbericht naar buiten gebracht. Het volledige advies volgt later vandaag.