Trudi Scheepers (Dorpsbelangen Swifterbant)
Trudi Scheepers (Dorpsbelangen Swifterbant) ©maartenheijenk.nl

Gemeenteraad Dronten lijkt er uit te zijn: Swifterbant-zuid wordt de woningbouwlocatie

Swifterbant

DRONTEN - De grootste fractie in de gemeenteraad van Dronten, de VVD, is er wel uit: Swifterbant-zuid wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Swifterbant. Het lijkt erop dat de liberalen eind deze maand de meerderheid van de raad aan hun zijde vinden. Toch zijn er ook fracties die bedenkingen hebben, net als de vereniging Dorpsbelangen Swifterbant.

„Swifterbant heeft gesproken, laten wij nu aan de slag gaan”, zei Paul Gach (VVD) over de keuze voor Swifterbant-zuid. Chantal Sijtsma (Leefbaar Dronten) was het daarmee eens: „Er ligt een helder en duidelijk advies.”

Aan de slag

Ook ChristenUnie en CDA zaten op die lijn. Roelof Siepel (ChristenUnie): „Wij roepen op om voortvarend aan de slag te gaan.” Willemien Wever (CDA): „Pak het daadkrachtig op!”

Albert Bleijenberg (GroenLinks) was er aan het eind van de discussie ook uit: „Want het is niet zo dat de meeste mensen in Swifterbant vóór deze locatie zijn, maar de meeste mensen waren er niet tegen.” Hij werd meteen gecorrigeerd door Ad Withaard, de voorzitter van de werkgroep Swifterbant Groeit: „Er waren géén tegenstanders!”

Dorpsbelangen

Toch ligt het voor Dorpsbelangen niet zo simpel, zo bleek uit de inbreng van bestuurslid Trudi Scheepers aan het begin van de beraadslagingen. Zij wees erop dat er in het dorp meer speelt dan alleen de woningbouwlocaties en ze vroeg om een integrale aanpak.

Vragen die in het dorp spelen zijn volgens Dorpsbelangen: één of meerdere woningbouwlocaties, de windmolens, het bedrijventerrein Spelwijk en de leegstand in het winkelcentrum. Zo vreest Dorpsbelangen dat bewoners van Swifterbant-zuid hun boodschappen straks in Dronten-west gaan doen.

Dorpsbelangen vond in Suzanne Stoop (PvdA) de belangrijkste bondgenoot. „Is dit wat Swifterbant wil?”, vroeg zij over Swifterbant-zuid, „Wij zijn daar niet van overtuigd.” De PvdA sluit Spelwijk nog steeds niet uit als woningbouwlocatie en vindt dat Swifterbant-zuid te ver van de voorzieningen in het dorp af ligt.

Spelwijk

Bedrijventerrein Spelwijk blijft voor vrijwel alle fracties een doorn in het oog. B en W kiezen voor revitalisering maar willen eigenlijk vasthouden aan een bestemming als bedrijventerrein. Onder leiding van Rob van der Schans (D66) werd het college echter uitgedaagd om ‘out of the box’ te denken.

Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) wil best meegaan in dat idee. Tegelijkertijd wees hij op het bestaande bestemmingsplan: „Als je buiten de bestemming gaat, levert dat vertraging op.”

Snelheid

Vertraging ziet de wethouder niet zitten. Hij verwonderde zich over de uitspraak van Dorpsbelangen dat de gemeente niet voor snelheid moet gaan: „Dat verbaast mij hogelijk. Ik zou juist zeggen: laten we zo snel mogelijk - maar wel zorgvuldig - duidelijkheid geven.”

Paul Gach (VVD) onderstreepte dat. Hij vreesde dat woningbouw in Spelwijk op z’n vroegst in 2028 kan worden gerealiseerd: „En Swifterbant verdient het dat er nù wat gebeurt.”

Windmolens

Tot slot was er nog het probleem van de windmolens. Dorpsbelangen verzet zich hevig tegen vijf windmolens van Windplan Blauw. Ook de PvdA stelde daar vragen over.

Volgens de regels moeten windmolens op minimaal 500 meter van een woonwijk staan. Ad Withaar zei dat slechts een klein hoekje van Swifterbant-zuid dichter dan duizend meter bij de dichtstbijzijnde windturbine ligt. Paul Gach (VVD) ergerde zich daarom aan de bedenkingen van met name de PvdA: „Er ligt maar een ietsiepietsieministukje van de wijk nèt binnen de duizendmetergrens.”

Albert Bleijenberg (GroenLinks) ergerde zich om een andere reden aan de bezwaren van collega’s: „Wij hebben gepleit voor een nieuwe locatie voor die vijf molens. Dat is door de totale raad aan de kant geschoven. Jammer dat sommige fracties er nu opeens wel een punt van maken.”

Swifterbant-zuid

Windplanblauw