Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Er komt voorlopig geen recreatief fietspad tussen Dronten en Swifterbant

Swifterbant

DRONTEN - Het Rijksvastgoedbedrijf wil niet meewerken aan een recreatief fietspad tussen Dronten en Swifterbant. Het betekent dat de plannen voor deze fietsverbinding voorlopig van de baan zijn.

Het vorige college van B en W beloofde in 2014 al de mogelijkheden te onderzoeken voor een recreatieve verbinding tussen Dronten en Swifterbant. Het huidige college herhaalde dit voornemen twee jaar geleden. Wethouder Irene Korting schrijft nu in een brief aan de gemeenteraad dat het fietspad voorlopig niet haalbaar is.

Kavelpaden

Het was de bedoeling om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande kavelpaden. De agrariërs zagen dat echter niet zitten. „Een combinatie van fietsers en landbouwvoertuigen, bijvoorbeeld met spuitarmen, over hetzelfde pad wordt als zeer ongewenst ervaren”, schrijven B en W.

Toch waren de agrariërs bereid om mee te werken, maar dan moesten ze wel gecompenseerd worden. Het gaat vooral om gronden van het Rijksvastgoedbedrijf en het gemeentebestuur heeft daarom met het Rijk overlegd over een mogelijke compensatie. De conclusie is, dat zij niet willen meewerken.