Swifterbant-zuid
Swifterbant-zuid gemeente Dronten

Gemeente op zoek naar pakkende naam voor nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid

Swifterbant

SWIFTERBANT - De gemeente Dronten vraagt de inwoners van Swifterbant mee te denken over een pakkende naam voor nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid. Zij hebben tot 16 november de tijd om suggesties aan te reiken.

„De naam van de nieuwe woonwijk moet  het liefst in verband staan met de naamgeving van de te realiseren straten in de wijk”, aldus de gemeente, „Is archeologie een thema? Namen van boerderijen? Volkeren uit het verleden, zoals de Swifterbanters? Inwoners mogen het zeggen.”

De inzendingen worden beoordeeld door de straatnamencommissie. B en W nemen het uiteindelijke besluit.

Swifterbant-zuid