Afbeelding
Foto: provincie Flevoland

Start volgende fase werkzaamheden fietspad Dronterringweg

Swifterbant

SWIFTERBANT / DRONTEN -Sinds begin april is Provincie Flevoland bezig met onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad langs de Dronterringweg (N711) tussen Dronten en Swifterbant. Op maandag 8 mei start de volgende fase van de werkzaamheden, tussen de noordzijde van de ovonde “Overijsselseweg” en de in-uitrit van het windmolenpark “Rendiertocht”. Naasthet vervangen van het asfalt door duurzaam beton, worden maatregelen getroffen om de veiligheid en het rijcomfort van het brom-/fietsverkeer te verbeteren.

Veilige aan- en afvoer materialen

Van maandag 8 t/m vrijdag 12 mei is één rijstrook van de Dronterringweg (tussen hectometerpaal 6.500 en 6.800) tussen 7.00 – 16.30 uur afgezet voor het verkeer. Dit is om de aan- en afvoer van materialen en de uitvoering van de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen. Verkeersregelaars leiden het verkeer om en om over de andere rijstrook. Het verkeer tussen Swifterbant en Dronten moet in deze week daarom rekening houden met extra reistijd.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd op het aangegeven deel van het fietspad:
- het verwijderen van de gehele asfaltverharding;
- afgraven van grond voor de verbreding;
- het vullen van de afgegraven grond met zand en puin;
- het aanbrengen van nieuwe betonverharding

De eerder ingestelde verkeersmaatregelen, zoals de omleidingsroute voor het brom-/fietsverkeer tussen de Elandweg en de rotonde “de Noord” door de kern Dronten en de snelheidsbeperking op de Dronterringweg tussen de ovonde “Overijsselseweg” en de rotonde “de Noord” blijven gelden tot 9 juni 2023