In Swifterbant werd vorige maand gesproken over de woningbouwlocaties.
In Swifterbant werd vorige maand gesproken over de woningbouwlocaties. ©maartenheijenk.nl

Plannenmakers woningbouw Swifterbant steken hand in eigen boezem

Swifterbant

SWIFTERBANT - De presentatie van mogelijke woningbouwlocaties heeft veel losgemaakt in Swifterbant. Jim de Valk heeft zich namens Dorpsbelangen ingezet voor een woonvisie en hij kwam donderdag tijdens een bewonersavond onder vuur te liggen. DeDrontenaar.nl blikt met hem terug en kijkt vooruit.

Hoe kijk jij terug op de bewonersavond?
Jim de Valk: ,,De belangrijkste les ligt op het terrein van de communicatie. Er waren mensen ontevreden omdat ze niet gekend waren, terwijl wij het idee hadden dat we iedereen geïnformeerd hadden. En dus moet je concluderen dat we daar steken hebben laten vallen.''

De gemeente heeft een aantal communicatie-professionals in dienst. Hadden die hun diensten moeten aanbieden?
,,We hebben het als vrijwilligers proberen te doen en de gemeente heeft ons geassisteerd. Als je het opnieuw zou kunnen doen, dan had die communicatie inderdaad een goede rol voor de gemeente kunnen zijn.''

Er was veel kritiek, maar je kunt ook zeggen dat de betrokkenheid van de mensen groot was.
,,Die betrokkenheid was inderdaad een positief punt, net als het feit dat heel wat mensen hun handen uit de mouwen willen steken voor de groenprojecten. Ook inhoudelijk waren er positieve reacties. Of je nu positief of negatief tegenover de gekozen locaties staat: mensen zijn blij dat er in ieder geval inhoudelijk over gepraat wordt.''

Als je het hebt over de woningbouwlocaties: er bestaat eigenlijk geen verschil van mening dat Spelwijk en Rivierduinlocatie de voorkeur genieten.
,,Idealiter zijn dat de voorkeurslocaties. Maar Spelwijk is gewoon heel ingewikkeld. Dat vergt zo'n hoge investering en daar loop je zoveel risico, eerlijk gezegd weet ik niet dat je dat van de gemeente kunt vragen. Rivierduingebied vergt ook een voorinvestering, maar die staat niet in verhouding tot Spelwijk.''

Jullie stuiten op het feit dat de gemeente vooraf gesteld heeft dat het niets mag kosten.
,,Om een breder draagvlak te creëren hadden we die uitgangspunten misschien eerst moeten voorleggen aan de politiek. Die hadden dan kunnen besluiten of het inderdaad kosteloos moet. Nu is het zo dat als je terug moet, je ook weer naar je uitgangspunten moet kijken.''

Kun je achteraf stellen dat jullie de uitgangspunten van de gemeente te makkelijk hebben geaccepteerd?
,,Dit proces is voor ons èn voor de gemeente nieuw. Ik weet niet of we het harder hadden moeten spelen. Wel hadden we beter moeten kijken hoe je zo'n proces inricht, ook als het gaat om de communicatie. We zijn het gewoon gaan proberen en daar hebben we veel van geleerd. Eens moet de eerste keer zijn.''

De kritiek komt toch voort uit het feit dat door het accepteren van die uitgangspunten de Rivierduinlocatie is afgevallen?
,,Er is inderdaad één pakket aan uitgangspunten, waardoor je eigenlijk maar één scenario kunt krijgen. Op het moment dat het niet goed gaat, moet je nu weer helemaal terug. Als je van verschillende scenario's had kunnen uitgaan, hadden we de mogelijkheden veel breder kunnen presenteren.''

Na donderdagavond lees je op de sociale media harde verwijten. Hoe ervaar jij dat?
,,Enerzijds moeten we de hand in eigen boezem steken: als we beter gecommuniceerd hadden was ons veel ellende bespaard gebleven. Aan de andere kant weet je hoe de social media werken, dat hou je niet tegen.''

Hoe is voor jou persoonlijk? Je doet vrijwilligerswerk voor de gemeenschap en dan krijgt dit allemaal over heen...
,,Het raakt je als je kritiek krijgt en je kunt jezelf iets verwijten, maar alle positieve reacties raken je ook.''

De actiegroep Red het Swifterbos presenteerde zich donderdag vooral als Red de Paardenstallen. Zie jij dat ook zo?
,,Red het Swifterbos is iets waar niemand tegen is. Wie wil nou niet het Swifterbos redden? Ik vind het volstrekt begrijpelijk dat iedereen voor zijn eigen belangen opkomt, zeker als je je bedreigd voelt. Alleen hoeven in onze ogen hun belangen niet geschaad te worden en hoeft er niemand gedupeerd te worden; dat is helemaal niet de bedoeling.''

Wat moet er nu gebeuren?
,,We gaan volgende week evalueren. Professionele hulp bij de communicatie is voor mij de eerste stap. Daarna moeten we kijken vanaf welk punt we dit verhaal weer kunnen oppakken.''

Heb jij al concrete ideeën over hoe jullie verder gaan met de woningbouwlocaties?
,,Nee, daarvoor is er gewoon nog te veel onbekend.''

Dossier woningbouwlocaties Swifterbant