Een studentenhuis in Dronten.
Een studentenhuis in Dronten. © Eelco Lindhout

Studenten zorgen in de wijken van Dronten voor meer overlast dan arbeidsmigranten

Algemeen

DRONTEN - „Van zowel studenten als tijdelijke arbeidsmigranten wordt gezegd dat ze overlast veroorzaken in de wijken, vooral in Dronten-Noord. Er wordt echter meer overlast aangegeven van studenten dan van tijdelijke arbeidsmigranten.”

Dit schrijft het onderzoeksbureau Rigo Research en Advies in een rapport over huisvesting van arbeidsmigranten en studenten in Dronten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur.

Klachten

Sinds vorig jaar heeft de gemeente een meldpunt voor overlast van omwonenden van studenten en arbeidsmigranten. In de eerste tien maanden zijn daar 64 klachten binnengekomen, vooral uit Dronten-noord (51). Daarbij gaat het dus met name om klachten over studenten.

De onderzoekers voegen eraan toe dat een kleine groep inwoners steeds maar weer melding doet van overlast van steeds dezelfde studentenwoningen. Het gaat dan om geluidsoverlast en verloedering van woningen, waardoor omwonenden bang zijn voor waardedaling van hun woning. Ook parkeeroverlast wordt vaak genoemd.

Alcoholgebruik

Over arbeidsmigranten wordt veel minder geklaagd. „De voornaamste klachten hebben betrekking op geluidsoverlast, het verkeerd aanbieden van afval en openbare dronkenschap. Met name alcoholgebruik is een terugkerend onderwerp in de afgenomen interviews”, aldus het rapport, „Ook rijden onder invloed en onveilig rijgedrag worden als probleem genoemd.”

Omwonenden wijzen erop dat arbeidsmigranten weinig privacy hebben: „Dat leidt ertoe dat arbeidsmigranten in hun vrije tijd de straat opgaan en elkaar daar weer opzoeken. Dat gebeurt vooral ‘s avonds en in het weekend, als mensen vrij zijn. En vooral zomers.”

Dossier studentenhuisvesting