Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Politieke partijen zijn enorm verdeeld over goedkope huurwoningen in gemeente Dronten

Algemeen

DRONTEN - Er zijn bij de politieke partijen, die vandaag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, grote verschillen van mening over de stelling 'Minimaal 200 extra huurwoningen met een huur onder de 500 euro'.

DeDrontenaar.nl heeft stellingen ontvangen van de lezers en voorgelegd aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek zijn ook verwerkt in de stemwijzer van deze krant.

Stelling:
Minimaal 200 extra huurwoningen met een huur onder de 500 euro.

SP - helemaal eens

Dronten heeft een groot tekort aan betaalbare woningen. Hoe meer hiervan komen, hoe sneller dit tekort is ingelopen.

PvdA - helemaal eens

Er moeten voldoende sociale huurwoningen in de verschillende prijsklassen zijn, al naar gelang er behoefte is. OFW en de gemeente moeten hiervoor op vruchtbare wijze overleggen en samenwerken.

GroenLinks - eens

In de woonvisie heeft de gemeente vastgesteld welke behoefte er is aan verschillende types woningen. GroenLinks wil meer appartementen en verschillende woonvormen. Zeker ook in de sociale sector: lange wachtlijsten moeten worden voorkomen.

ChristenUnie - eens

We hebben naar verhouding vooral te weinig woonruimte voor alleengaanden, waardoor zij vooral een te groot deel van hun budget aan huur kwijt kunnen zijn.

D66 - eens

De nood voor betaalbare huurwoningen is groot. D66 vindt dat in deze leemte moet worden voorzien, maar we willen tevens huurwoningen voor midden- en hogere inkomens.

Jezus Leeft - neutraal

Het is belangrijk dat erg goede huisvesting is voor iedereen.

CDA - neutraal

Het CDA wil maatwerk in wonen: een gevarieerd aanbod aan woningen voor starters en senioren. Voldoende betaalbare, duurzame en energiezuinige woningen, want niet alleen de huurprijs is van belang voor de betaalbaarheid, ook de energiekosten.

Leefbaar Dronten - oneens

De woonvisie in Dronten geeft aan dat er helemaal geen tekort is aan sociale huurwoningen, Wat Leefbaar Dronten betreft bouwen we alleen extra sociale woningen als er andere huurwoningen worden verkocht of gesloopt.

VVD - oneens

Hier ligt voor de VVD de bal bij OFW en ontwikkelaars. In Dronten moet een evenwichtige woningaanbod zijn, dus ook voldoende betaalbare woningen. De VVD Dronten is blij dat de woningbouw, ook voor starters, aantrekt.

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen