Windplan Groen
Windplan Groen Provincie Flevoland

Windplan Groen doet laatste poging om raad Dronten te winnen voor méér windmolens

Algemeen

DRONTEN - Windplan Groen heeft een laatste poging gedaan om de gemeenteraad van Dronten ervan te overtuigen dat moet worden afgeweken van het Regioplan Windenergie Flevoland. Komende donderdag bespreekt de raad het voornemen van Windplan Groen om het aantal windmolens in haar gebied te laten toenemen van 98 naar 136.

Meer windenergie opwekken met minder windmolens, dat was het hele idee achter het regioplan voor Flevoland. Windplan Groen wil rigoureus breken met dit plan en wil juist meer windmolens. De afgelopen week bleek dat diverse fracties in Provinciale Staten niet enthousiast zijn, aldus Omroep Flevoland. Komende donderdag staat het in Dronten op de agenda.

Vliegveld Lelystad

Om de politiek voor haar plan te winnen heeft Windplan Groen de argumenten vóór de toename van het aantal windmolens nog een keer op een rij gezet. Zo schrijft het windplan dat het slopen van een aantal windmolens in het zuidelijke gebied wordt uitgesteld ‘totdat vervanging economisch rendabel is’.

In dit gebied mogen vanwege Vliegveld Lelystad geen hoge windmolens worden gebouwd. De 37 bestaande molens in deze contreien acht de windkoepel ‘te jong’ om te slopen. Bovendien zouden vervangende windmolens te weinig rendement opleveren, omdat ze daarvoor te laag zijn.

Oostelijk deel

Een tweede reden voor de toename van het aantal windmolens ligt volgens Windplan Groen in de ‘toekenning van nieuwe plaatsingszones’. Naast de bestaande molenlijnen aan de Hondtocht en Olstertocht mochten aanvankelijk geen nieuwe molens worden gebouwd in het oostelijk deel van het gebied.

Inmiddels mag dat wel. „Hier komen nu dus wel windmolens, waarvoor niet eerst windmolens hoeven te worden gesaneerd”, legt Windplan Groen uit.

Windplangroen