Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat Guus Schoonewille

Schadevergoeding voor Windplan Blauw en Groen: „Kwestie van lange adem”

Algemeen

DRONTEN - Als de waarde van uw woning daalt door de komst van windmolens, dan kunt u een schadeclaim indienen bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. „Het is wel een kwestie van lange adem”, waarschuwde Kees van der Lee gisteravond tijdens een door de gemeente Dronten georganiseerde infoavond over planschade.

Een dikke dertig mensen woonden de avond bij. Zij kregen een online presentatie van Kees van der Lee van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SOAZ) uit Rotterdam.

Bij het indienen van een schadeclaim moet 300 euro ‘statiegeld’ worden betaald. Van der Lee gaf daarom het advies om er goed over na te denken: „Want een aanvraag die afgewezen wordt, kost je 300 euro.” Bovendien worden de kosten voor bijvoorbeeld een taxateur of advocaat niet vergoed,

Indienen bij B en W

Van der Lee benadrukte dat iedereen een schadeclaim kan indienen, ook woningeigenaren die nooit geprocedeerd hebben tegen Windplan Blauw of Groen. Zij moeten hun claims indienen bij B en W. De gemeente stuurt het door naar Den Haag.

De minister en die neemt uiteindelijk een beslissing. Hij kijkt daarbij naar aspecten als geluid, uitzicht, slagschaduw en ‘omgevingskarakteristiek’. Gezondheidsaspecten en gevoelswaarde zijn volgens Van der Lee niet relevant.

Vijf criteria

De adviseur stelde dat er vijf criteria zijn, waaraan een claim moet voldoen: „Er zijn vijf hindernissen en die moet u allemaal halen. Mist u er één, dan hebt u geen recht op tegemoetkoming.”

Om te beginnen is het een voorwaarde dat de aanvrager eigenaar van de woning was, op het moment dat het windplan in werking trad. Voor Windplan Blauw was dat in december 2018, voor Groen een jaar later. De regeling geldt alleen voor eigenaren: „Voor huurders heeft het geen enkele zin om een aanvraag in te dienen.”

Lastig

Kees van der Lee: „Het gaat er niet om wat er vroeger wàs, maar om wat er vroeger mòcht.” Hij erkende dat de situatie in de gemeente Dronten lastig is, omdat hier al windmolens toegestaan waren.

Van belang is ook of een huiseigenaar kon weten van de windmolenplannen op het moment dat de woning werd gekocht: „Wist u het of kon hij het weten, dan heeft u pech gehad.”

Bij taxaties gaat het bij planschade om de waardes van woningen op basis van het oude en nieuwe bestemmingsplan: „De WOZ-waarde doet er niet toe.” Hij voegde eraan toe dat eigenaren van burgerwoningen hogere tegemoetkomingen kunnen claimen dan eigenaren van agrarische bedrijfswoningen.

Risico

Het laatste criterium is het ‘normaal maatschappelijk risico’. Ofwel: „We wonen hier met 17 miljoen mensen en er kan altijd iets gebeuren in uw omgeving. Daar kunt u last van krijgen, maar dat kan ons allemaal gebeuren. En dus moet u een deel van die schade voor eigen rekening nemen.”

Dat risico bedraagt minimaal 2%: „Voor een woning van 2,5 ton blijft dus de eerste 5.000 euro buiten de vergoeding.” In de praktijk wordt bij windparken percentages van 3 tot 3,5 gehanteerd: „En dat maakt de kans groter dat er niets overblijft.”

Planschade

Windplanblauw

Windplangroen

De heer en mevrouw Kollen kregen huisbezoek aan de Cultuursingel in Biddinghuizen.
400 OFW-huurders melden zich aan voor huisbezoek: "Werken aan een thuisgevoel" 11 uur geleden
Popkoor Unlimited Sound Dronten
Wat is er vrijdag te doen? IVN, De Schakel, Dorcas, Maris Sonores, theatershows 11 uur geleden
Thim Verhoeven neemt na tien jaar afscheid van Swift'64 1.
Zinderend slot bij Asv Dronten, afscheid bij Swift'64, titelstrijd bij BAS 12 uur geleden