Ook Dorpsbelangen is niet blij met Biddingweg: „Belangen van bedrijven meewegen”

Algemeen

SWIFTERBANT - Nadat een groot aantal bedrijven in Swifterbant bezwaren heeft geuit tegen de plannen voor de Biddingweg, heeft ook de vereniging Dorpsbelangen een brief aan het gemeentebestuur gestuurd: „De belangen van de bedrijven die gebruik maken van de Biddingweg zijn ons inziens niet meegewogen.”

Vanwege de aanleg van de nieuwe wijk Swifterbant-zuid gaat de maximum snelheid op de Biddingweg van 80 naar 50 kilometer per uur. Ook wordt de weg in de plannen van de gemeente versmald. Tal van bedrijven zijn hierop tegen. Zij wijzen erop dat ook het brede landbouw- en vrachtverkeer gebruik maakt van de weg.

Belangen

Dorpsbelangen is het met hen eens. Zij stellen dat niet alleen voorbij is gegaan aan de belangen van ondernemers, maar ook aan die van de toekomstige bewoners van Swifterbant-zuid. Er liggen momenteel drie scenario’s voor de weg. Volgens Dorpsbelangen betekenen alle modellen een serieuze verslechtering voor het dichtstbijzijnde akkerbouwbedrijf: „Maar ook de andere bedrijven in ons dorp, die gebruik maken van grote en brede voertuigen, zullen hier hinder ondervinden.”

De vereniging blijft voorstander van 50 kilometer per uur en beseft dat het niet makkelijk is om een oplossing te vinden: „Dat er creatief naar oplossingen gezocht moet worden, dat is wat ons betreft helder.”

Swifterbant-zuid

Biddingweg

.

!