Michael van den Berg (penningmeester), Stephan Hollander (secretaris) en Laurens Graver (voorzitter).
Michael van den Berg (penningmeester), Stephan Hollander (secretaris) en Laurens Graver (voorzitter). eigen foto

D66 vindt dat het conservatieve Dronten moet kiezen voor ‘nieuw leiderschap’

Algemeen

DRONTEN - „In deze gemeente hebben wij te maken met een aantal conservatieve partijen en niet te vergeten een VVD-burgemeester wiens aanstelling niet geheel onomstreden is geweest. Het is tijd dat wij de trend doorbreken en kiezen voor een progressief gemeentebestuur.”

Aan het woord is Laurens Graver, die sinds kort afdelingsvoorzitter is van D66 in Dronten. Samen met penningmeester Michael van den Berg en Stephan Hollander (secretaris) vormt hij ‘het jongste D66-afdelingsbestuur ooit’. Twee van de drie bestuursleden zijn student.

D66 heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen gescoord met het thema ‘nieuw leiderschap’. Graver wil dit ook lokaal laten doorklinken: „Dronten kent een aantal grote uitdagingen. Deze vereisen een frisse blik en daarmee nieuw leiderschap.”

Schrikbarend

D66 wil een ‘klimaatpartij’ zijn. Volgens Laurens Graver horen daar ook windmolens bij: „Hoe vervelend dat soms ook kan zijn.” Hij pleit voor goed overleg en inspraak: „De verhalen die ik hoor vanuit Swifterbant zijn schrikbarend. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk windmolens te plaatsen op plekken waar de bewoners er het minst last van hebben. Dat zou in Dronten wat mij betreft ruimschoots moeten lukken.”

Michael van den Berg hierover: „Door vanuit de gemeente actief in gesprek te gaan zie je dat het draagvlak voor dit soort initiatieven bij de inwoners verbetert.” Stephan Hollander vindt de windplannen Groen en Blauw mooi: „Ook super dat inwoners de mogelijkheid is geboden om financieel te participeren bij de exploitatie.”

Veestapel moet kleiner

De voorzitter pleit voor radicale veranderingen in de agrarische sector, ook in Dronten: „Dat er veranderingen gaan komen is onvermijdelijk. Een aantal boeren denkt reeds mee en maakt de overstap naar kringlooplandbouw, wat volgens mij en D66 dè oplossing is. De veestapel moet kleiner, dat is nou eenmaal een gegeven. Ik begrijp best dat dit hard aankomt bij sommige boeren. Maar denk na: wat voor zin heeft boer zijn als je een onbewoonbare wereld achterlaat?”

D66 heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad. Afgaande op de landelijke trend rekent Graver volgend jaar op minstens een verdubbeling: „Zo rond de 4 à 5 zetels.”