Stefan Sterkenburg
Stefan Sterkenburg eigen foto

Sterkenburg streeft naar meer betrokkenheid: „Het Wisentbos is van ons allemaal”

Algemeen

DRONTEN - Uit tellingen blijkt dat er jaarlijks meer dan 100.000 bezoeken aan het Wisentbos worden gebracht. Stefan Sterkenburg vindt het belangrijk dat de Drontenaren zich ervan bewust zijn dat ze een uniek bos hebben: „Een bos waar we heel zuinig op moeten zijn.”

Sterkenburg is voorzitter van de stichting Participatie Wisentbos. Komende zondag nodigt deze stichting de inwoners tussen 12 en 17 uur uit in het kader van nationale Burendag. Er zijn die middag allerlei activiteiten.

Wat is precies de stichting Participatie Wisentbos?
Stefan Sterkenburg: „De stichting is opgericht in 2005, eigenlijk op verzoek van de gemeente, van de provincie en Staatsbosbeheer. Zij wilden het bos verder ontwikkelen samen met de samenleving. Onze stichting heeft sindsdien veel zaken voor elkaar gekregen.”

Waarom nu een evenement tijdens burendag?
„We constateren dat de kennis over onze activiteiten onder de inwoners van Dronten vrij gering is. We willen meer aan de weg timmeren om te laten zien wie we zijn, wat we doen, waarom we het doen.”

Hebben jullie zelf te weinig aan de boom geschud?
„Ja, eerlijk gezegd is de stichting een beetje slapend geweest. Op de achtergrond is er genoeg gebeurd, maar er is weinig aan de weg getimmerd. Daarom willen wij nu weer eens laten zien dat we er zijn.”

Gaat het vooral om het werven van vrijwilligers?
„Het gaat ons erom de inwoners kennis te laten maken met het bos, met onze stichting en we willen inderdaad graag mensen betrekken bij onze activiteiten.”

Stel dat mensen geïnteresseerd zijn, wat voor ‘klussen’ hebben jullie?
„We zoeken versterking in het bestuur. We hebben ook een vaste vrijwilligersgroep, die eens in de veertien dagen onder supervisie van Staatsbosbeheer onderhoud en snoeiwerkzaamheden uitvoert. Verder zijn er mensen nodig voor het organiseren van activiteiten en voor het realiseren van nieuwe voorzieningen.”

Doen jullie het werk dat Staatsbosbeheer eigenlijk zou moeten doen?
„Staatsbosbeheer is beperkt in haar mogelijkheden, zowel qua menskracht als qua middelen. En Staasbosbeheer is een publieke organisatie, is van óns. Onze slogan is: het Wisentbos is van ons allemaal. Het Wisentbos is een belangrijke voorziening in de gemeente Dronten. Wij hebben samen met een groot aantal partijen een hele goede vorm van samenwerking gevonden om dat bos te beheren. Wij willen het samen met andere verder ontwikkelen tot een plek waar het goed vertoeven is, waar je van de natuur kunt genieten en waar je kunt recreëren. Dat kun je niet overlaten aan één partij, dat moet je met elkaar doen.”

En daarvoor is een brede steun voor jullie stichting belangrijk?
„Inderdaad, wij vinden dat het beheer en de ontwikkeling van het bos moet gebeuren in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en allerlei publieke partijen. Dat motto ‘het Wisentbos is van ons allemaal’ willen we de komende jaren heel sterk uitdragen. De voorziening is té belangrijk om het aan een enkele partij als Staatsbosbeheer over te laten. Wij proberen een soort publiek eigenaarschap te creëren voor dit bos.”

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van het Wisentbos?
„De combinatie van water, grasland en bos biedt een gevarieerd en aantrekkelijk landschap. Het is uniek dat je in de bebouwde kom zo’n prachtig stuk natuur hebt. Er zijn routes voor ruiters, voor mindervaliden, er is een educatiepad. Er is een prachtige ligweide bij de vijver, een geweldige plek om uit te rusten en te genieten van de natuur. Er zijn reeën, er is een reigerkolonie, er zijn veel verschillende vogels waaronder de kleurrijke ijsvogel, we hebben er bevers. Het bos heeft dus veel betekenis als het gaat om natuurwaarden, maar ook als bijzondere plek om te vertoeven, te verwonderen, te bewegen en te sporten.”

Wat verwacht je van komende zondag?
„Ik hoop dat er heel veel mensen komen. We zetten tentjes bij de parkeerplaatsen. Er is koffie, thee, limonade en wat versnaperingen. Er is een geocachwedstrijdje voor voor kinderen en jeugd met een smartphone. We nemen de kubus bij de entree onder handen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen met ons van gedachten willen wisselen over het bos, over onze plannen en over de mogelijke betrokkenheid van inwoners van Dronten.”

Wisentbos

.

DeDrontenaar.nl

Tips voor de krant? Stuur een e-mail naar redactie@DeDrontenaar.nl of een WhatsApp naar 06 1938 9571.
Volg DeDrontenaar.nl op Facebook. Abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal.