Afbeelding
Foto: Maps

Nieuwe eigenaar gevonden voor Open Hof, dit is wat er gaat gebeuren

Algemeen

DRONTEN - De Protestantse Gemeente Dronten heeft besloten om over te gaan tot verkoop van kerkcentrum Open Hof. In het najaar van 2022 is hiervoor een tenderprocedure opgestart. Uit een groot aantal inschrijvingen is OVT Ontwikkeling uit Emmeloord uit de bus gekomen met het beste plan voor de toekomst van deze locatie.

“Het plan wat is gepresenteerd door OVT is als meest aantrekkelijk naar voren gekomen uit de biedingen omdat het in belangrijke mate voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Zo is er in het plan rekening gehouden met hervestiging van het Hospice op de locatie en blijft het zalencentrum beschikbaar voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Er is voorzien in een stuk herontwikkeling voor woningbouw”, zegt Ton Kempenaar, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Tijdens een avond voor de leden van de kerk op 26 april is het plan en de keuze voor OVT besproken. In het vervolg van de procedure wordt gewerkt aan een koopovereenkomst en de definitieve overdracht van Open Hof aan OVT.

OVT ontwikkeling gaat in overleg met de gemeente of het plan aansluit op beleid en visie van de gemeente, daarna zal zo spoedig mogelijk een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden plaatsvinden.