Afbeelding

Swifterbant voert actie voor behoud Swifterbos

Algemeen

SWIFTERBANT - Via de website redhetswifterbos.nl en facebook zijn anonieme inwoners van Swifterbant een actie gestart voor het behoud van het Swifterbos. Er kan een petitie worden ondertekend.

,,In 2004 heeft Swifterbant actie gevoerd om te voorkomen dat het Swifterbos zou verdwijnen. Dat op de plek van het Swifterbos gebouwd zou worden'', aldus de website, ,,Anno 2015 heeft de gemeente Dronten opnieuw bedacht om te gaan bouwen in het Swifterbos. Nu moeten de volktuinen en de paardenstallen als eerste wijken. Daarnaast willen ze ook gaan bouwen tussen het Hazepad, de Buitenhof en de Bosweg.''

In actie komen

De initiatiefnemers roepen hun dorpsgenoten op om in actie te komen: ,,Dit laten wij Swifterbanters toch niet gebeuren? Eerst de volkstuinen, daarna het hele bos?''

De actievoerders constateren dat er in 2004 werd besloten om niet te bouwen in het bos: ,,Echter de inwoners van Swifterbant zijn ondanks het besluit niet helemaal blij, omdat er nu wordt gekeken of er gebouwd kan worden bij onder meer de volkstuintjes, voetbalvelden of de manege. De Swifterbanters vinden dat er gebouwd moet bij de Rivierduinweg, zoals de gemeente had toegezegd. Niet bouwen in tussen of naast het Swifterbos!''