Wethouder en burgemeester laten GroenLinks geen wig drijven
Wethouder en burgemeester laten GroenLinks geen wig drijven brugmedia.nl

Wethouder en burgemeester laten GroenLinks geen wig drijven

Algemeen

DRONTEN - Is er binnen het college van B en W onenigheid of Dronten zich moet aansluiten bij de arbeidsmarktregio Flevoland of Zwolle? In de raadsvergadering probeerde Paul Vermast (GroenLinks) gisteravond een wig te drijven in het college door te suggereren dat wethouder Dirk Minne Vis het niet met zijn collega's eens is. De burgemeester en de wethouder ontkenden dit.

,,U probeert het college uit te spelen'', reageerde CDA-wethouder Vis bits op de vraag van Vermast of hij eigenlijk wel achter de vrijage van het college met Zwolle staat.

Tegen de wens van B en W in besloot een meerderheid van de raad (bestaande uit SP, VVD en CDA) gisteravond bij Flevoland te blijven. De fractievoorzitter van GroenLinks plaatste zijn vraagtekens bij de loyaliteit van wethouder Vis: ,,Ik kan me nauwelijks aan de indruk onttrekken dat hij het eigenlijk wel fijn vindt als een meerderheid het plan van tafel stemt.''

Niet met volle overtuiging

Paul Vermast verweet de wethouder dat hij de aansluiting bij Zwolle niet vol verve verdedigde. Hij meende uit de mond van zijn CDA-collega Jan Klopman zelfs te hebben gehoord dat Dirk Minne Vis binnen het college als enige voor Flevoland had gekozen.

Klopman ontkende dit te hebben gezegd, maar Vermast hield voet bij stuk: ,,Ik hoor graag van wethouder Vis wat zijn persoonlijke voorkeuren zijn. Waar denkt hij zèlf dat we het beste uit zijn?''

Ik zit hier namens het college

De wethouder liet zich niet uit de tent lokken: ,,Als u mijn persoonlijke mening wilt weten: ik zit hier als wethouder, namens het college.''

Burgemeester Aat de Jonge had bij een ander agendapunt al gezegd dat er in het huidige college van B en W nog nooit gestemd was. En dus ook niet over aansluiting bij de arbeidsregio Zwolle of Flevoland. ,,We doen het samen'', aldus de burgemeester, ,,We proberen elkaar altijd op te zoeken.''