Wethouder Financiën zit nu nog niet in over de situatie in 2019
Wethouder Financiën zit nu nog niet in over de situatie in 2019 brugmedia.nl

Wethouder Financiën zit nu nog niet in over de situatie in 2019

Algemeen

DRONTEN - ,,De financiële positie van de gemeente Dronten is al een aantal jaren goed'', zei wethouder Ton van Amerongen vanmorgen bij de presentatie van de gemeentebegroting voor 2016. Dat de zaken er voor 2018 en 2019 minder gunstig uitzien, daar maakt hij zich voorlopig nog geen zorgen over.

De gemeentelijke begroting voorziet voor 2016 in een positief saldo van 927.000 euro. ,,En dat kan nog wel iets hoger worden'', voorspelt de wethouder na de verwerking van de cijfers van Prinsjesdag.

Ook voor 2015 heeft de informatie van de Rijksoverheid positieve gevolgen. Dronten maakte enige tijd geleden over 2015 een tekort van ongeveer 1 miljoen euro bekend. ,,Maar dat wordt nu waarschijnlijk iets lager'', heeft Van Amerongen ondertussen berekend.

Onkruidbestrijding

,,De begroting voor 2017 is sluitend en die voor 2018 op een haar na. We hadden ?m sluitend, maar toen kregen we de nieuwe wetgeving voor de chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Dat hakt er op jaarbasis in voor 2 ton. Daardoor zitten we voor 2018 nèt in de min.''

,,Voor 2019 hebben we een tekort van bijna 8 ton begroot. Daarvoor hebben we bezuinigingen op de plank liggen. Die hebben we twee jaar geleden gedeeld met de raad en daarover hebben we afgesproken: wanneer de nood aan de man is en het tekort gaat zich voordoen, dan gaan we die bezuinigingen van de plank halen.''

Geen zorgen

Van Amerongen maakt zich daar echter nog geen zorgen over: ,,Het kan zomaar zijn dat 2019 over een jaar toch sluitend blijkt te zijn. Ieder jaar zijn er nieuwe maatregelen en de toekomst is heel onzeker. Ik stuur liever op de komende twee jaar, dan dat ik steeds maar ga kijken hoe het er over vier of vijf jaar uitziet.''

Financieringsoverschot

Over de huidige stand van zaken zegt Ton van Amerongen dat Dronten één van de weinige gemeenten in Nederland is met een financieringsoverschot. ,,We hebben meer op ons spaarbankboekje staan dan dat we aan leningen hebben uitstaan. Als het er dus op aankomt, kunnen we al onze investeringen ook financieren met eigen middelen.''

De gunstige financiële positie van de gemeente blijkt ook als de risico's worden vertaald in geld. ,,Mochten alle risico's zich voordoen, wat ik niet hoop en ook niet verwacht, dan kunnen we die twee keer dekken via ons eigen vermogen'', aldus de wethouder, ,,Er is dus voldoende ruimte om die financiële risico's te pareren.''