Afbeelding

Gemeente verhoogt vrijwel alle belastingen met 1,4%

Algemeen

DRONTEN - De gemeente Dronten wil in 2016 vrijwel alle belastingen met 1,4% verhogen. Dit percentage staat gelijk aan de trendmatige verhoging.

De verhoging met 1,4% betreft de onroerende zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, forensenbelasting, marktgelden, grafrechten, hondenbelasting, leges en tarieven.

Rioolheffing stijgt met ? 5

Voor de rioolheffing geldt een extra verhoging in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan. Voor het jaar 2015 bedraagt de heffing ? 139,80. B en W stellen voor om het tarief voor volgend jaar te bepalen op ? 144,90.

De toeristenbelasting bedraagt al vier jaar lang ? 0,95 per persoon per overnachting. Omdat de toeristenindustrie groeit, blijft dit tarief al jarenlang gelijk. Ook voor 2016 wil het college het tarief van 95 cent handhaven.