Dronten gaat kijken of extra opvang vluchtelingen mogelijk is
Dronten gaat kijken of extra opvang vluchtelingen mogelijk is brugmedia.nl

Dronten gaat kijken of extra opvang vluchtelingen mogelijk is

Algemeen

DRONTEN - De gemeente Dronten gaat zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke opvang van vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen. Het college van B en W ontraadde het steunen van deze motie, maar een meerderheid van de gemeenteraad sloeg dat advies in de wind.

De motie was ingediend door Suzanne Stoop (PvdA), mede namens de oppositiepartijen ChristenUnie, SP en GroenLinks. Twee fracties (D66 en CDA) twijfelden aanvankelijk of ze de motie zouden steunen, maar gingen toch om. Daardoor stemden uiteindelijk alleen Leefbaar Dronten en VVD tegen.

Het houdt een keer op

Wethouder Peter van Bergen zag de motie niet zitten. ,,Wij doen als gemeente Dronten al behoorlijk wat'', zei hij, met verwijzing naar de uitbreiding van het AZC met 300 extra plaatsen. ,,En daarnaast is het het zoveelste verzoek van het rijk aan gemeenten zonder dat er geld tegenover staat. We krijgen steeds meer taken en steeds minder geld, het houdt een keer op.''

Paul Vermast (GroenLinks) benadrukte dat in de motie alleen gevraagd wordt om te kijken of er mogelijkheden zijn: ,,Een uitkomst van dat onderzoek zou kunnen zijn, dat er geen mogelijkheden zijn. Maar laten we er op z'n minst naar kijken.''

Containerwoningen

In de motie wordt gesteld dat de gemeente ook onconventionele huisvesting niet moet schuwen: ,,Zoals bijvoorbeeld leegstaande panden of containerwoningen.''

Verschillende fracties zaten daar tegenaan te hikken, maar een meerderheid van de raad steunde uiteindelijk toch de motie.