Afbeelding

School De Branding krijgt 50.000 euro voor gezond schoolplein

Algemeen

SWIFTERBANT - De christelijke basisschool De Branding krijgt vrijdag een cheque van maar liefst 50.000 euro. Met dit geld wil de school een "uitdagend, groen en rookvrij schoolplein" realiseren.

Persbericht Jantje Beton:

,,Het Schoolpleinen ActieTeam van protestants christelijke basisschool De Branding gaat vrijdag 4 september van start met de ontwikkeling van een Gezond Schoolplein! Die dag ontvangt de school uit naam van het ambitieuze project ?Gezonde Schoolpleinen' een cheque ter waarde van 50.000 euro.

De financiering voor het project Gezonde Schoolpleinen is mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De cheque staat niet alleen voor een geldbedrag, maar ook voor ondersteuning bij het realiseren van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein.

Het plein levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen omdat het buitenspelen stimuleert. Kinderen beoordelen een groen plein beter dan een grijs plein en willen graag meepraten en hun ideeën delen. Zij staan dan ook centraal in dit project.

Zeventig scholen

Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein.

Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. De Branding is daarom blij dat zij geselecteerd is.

Geertje van Keulen

Geertje van Keulen, directeur van De Branding: ?Wij hebben ons opgegeven voor een Gezond Schoolplein, omdat we het de kinderen gunnen om in de pauze, tijdens een aantal lessen en na schooltijd op een plein te kunnen leren en spelen en waar ze hiertoe uitgedaagd worden. Het huidige plein is vooral ?grijs'.

Overal stenen met in het midden een speeltoestel voor vooral de jongeren kinderen. De oudere kinderen voetballen in de pauze graag. Ze gebruiken hierbij de vuilcontainers als doelpalen. Andere kinderen hangen wat rond, omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Regelmatig trekken en sjorren kinderen aan elkaar, wat gemakkelijk een ruzie tot gevolg heeft.

Met het nieuwe plein verwachten we dat kinderen beter weten wat ze kunnen doen in de pauze, wat het sociale klimaat verbetert. Het plein is zoveel meer dan een ?luchtplaats' voor in de pauze! Het plein is een plek waar je mag spelen, leren en waar je jezelf mag zijn.?

Feestelijke start

De start van de bouw van het Gezonde Schoolplein wordt feestelijk én sportief gevierd. Omdat de leerlingen centraal staan bij de inrichting en aanleg, mogen zij onder andere de cheque van 50.000 euro ondertekenen waarmee het project officieel van start gaat.

Elise (zes jaar) uit groep 3: ?Ik vind het plein best wel kaal. Ik weet niet altijd goed wat ik moet doen op het plein. Er is maar één speeltoestel en die is heel makkelijk! Ik wil heel graag goed kunnen klimmen op het nieuwe plein. Ik houd van klimmen!?

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de leerlingen, ontvangt De Branding naast de 50.000 euro, begeleiding bij onder andere het:
- Organiseren van beheer en onderhoud.
- Inzetten van gezonde activiteiten.
- Verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma.
- Behalen van het vignet Gezonde School.
- Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk.''