Het provinciehuis in Lelystad.
Het provinciehuis in Lelystad. Provincie Flevoland

Provincie ziet geen onrechtmatigheden bij Komeco

Algemeen

KETELHAVEN - De omgevingsdienst gaat niet optreden tegen mestdrogerij Komeco BV in Ketelhaven. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten.

De mestdrogerij en verschillende omwonenden liggen al jarenlang met elkaar overhoop. In januari heeft Bert Steggerda, bewoner van Ketelhaven, een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen Komeco, omdat het bedrijf in zijn ogen de omgevingsvergunning overtreedt.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft daarop namens de provincie Flevoland de geuroverlast onderzocht.

Geurnorm niet overtreden

,,De Omgevingsdienst heeft geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van overtreding van de geurnorm in de omgevingsvergunning'', concluderen GS ,,Tevens zijn door de OFGV geen andere onrechtmatigheden aangetroffen op het bedrijf. Het verzoek om handhaving is daarom afgewezen.''