Afbeelding

Update - Piet Bleeker was in een vicieuze cirkel terecht gekomen

Algemeen

DRONTEN - Het opstappen van wethouder Piet Bleeker (CDA) heeft sommige fracties in de gemeenteraad verrast. Hieronder de eerste reacties.

Jan Ammerlaan Leefbaar Dronten:
,,Gebrekkige communicatie''


,,Het ging niet zozeer om de dossiers van de belastingblunder en de WSW, het ging vooral om de antwoorden die hij gaf op vragen. De wethouder heeft iets duidelijk gemaakt wat we nog niet wisten. Door een gebrekkige communicatie is hij in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Dat heeft tot commotie geleid en hij heeft dat nu doorbroken met deze stap. Ik vind het een logisch besluit, waar ik veel respect voor heb. Het is heel moedig en ik heb er alle begrip voor. Of het opstappen voor ons onvermijdelijk was? Dat is niet aan mij, het is zijn keus geweest. Wat wij nu doen is wachten waar het CDA mee komt. Het is een CDA-wethouder en ik ga er van uit dat het CDA met een goede opvolger komt. Dat is hen wel toevertrouwd.''

CDA-fractie (letterlijke tekst persbericht):
,,Aangeslagen''

,,Met pijn in het hart heeft de CDA-fractie kennisgenomen van het besluit van wethouder Piet Bleeker om af te treden. Persoonlijke omstandigheden hebben Piet tot dit besluit gebracht en wij kunnen niet anders dan dit te respecteren. De fractie wenst hem alle goeds voor de toekomst. De CDA-fractie bedankt Piet Bleeker voor zijn enthousiasmerende inzet als raadslid en zijn betrokkenheid als wethouder. Piet is de afgelopen jaren door zijn tomeloze inzet en energie van grote waarde geweest! Op dit moment beraadt de CDA-fractie zich over de ontstane situatie. Op een later moment zullen er mededelingen gedaan worden over de opvolging.''

Suzanne Stoop (PvdA):
,,Nu doet hij het wéér''


,,Het zat er aan te komen en wij halen opgelucht adem. Het is het enige juiste wat hij kon doen. Het gaat niet om één dossier, maar om zijn totale functioneren van de afgelopen maanden. Wat ons betreft was de commissievergadering van de afgelopen week de druppel die de emmer deed overlopen. Toen zeiden we tegen elkaar: nu doet hij het wéér, geeft hij weer geen antwoord. Wij hebben vooral heel veel moeite met de manier waarop hij met het WSW-dossier omging. Daarin kregen wij steeds maar niet de antwoorden op onze vragen. Aangezien dit de meest kwetsbare groep mensen betreft, is het van belang dat daar een sterke wethouder boven staat.''

Jan den Boer (SP):
,,Ik had nog best vertrouwen in Piet''


,,Ik wist het nog niet, ik vind het heel verdrietig en het had van mij niet gehoeven. Ik had nog best vertrouwen in Piet en ik proefde in de raad dat dit vertrouwen breed gedragen werd. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat hij nog voldoende steun had. Er waren een paar partijen die hem het licht in de ogen niet gunden. Volgens mij ging het daarbij om één of twee oppositiepartijen die zijn bloed wel konden drinken. Wij hadden graag gezien dat hij de rit had uitgezeten. Aan de andere kant: het is een gekkenhuis en een heksenklus. Als je daarin niet de bevrediging en voldoening vindt die je verwacht, dan kan ik me voorstellen dat je tot dit besluit komt. Als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan.''

Jaap Oosteveld (ChristenUnie):
,,Kou nog niet uit de lucht''


,,U verrast mij hier mee, wij wisten het nog niet. Aan de andere kant verrast het mij ook niet, gezien hetgeen er allemaal speelt. Ik vind het betreurenswaardig dat wij nu donderdag in de raadsvergadering geen vervolg kunnen geven aan de vergadering van vorige maand over de belastingblunder. Dat doet het debat geen recht. Ik vind ook niet dat de kou uit de lucht is, want dit dossier is gerelateerd aan het hele college. Het is een drama voor de heer Bleeker, maar ik vind het opstappen wel begrijpelijk, want er speelt méér, waaronder op het terrein van IMpact. Zelf had ik het later deze week verwacht.''

Foeke Bongers (D66):
,,Communicatie ging soms moeizaam''


,,Ik reageer met enige opluchting. Wij hadden het gevoel dat de klik die wij graag hadden gezien met deze wethouder niet tot stand is gekomen. De communicatie ging soms moeizaam, zo bleek ook vorige week bij zijn opmerking richting mevrouw Stoop van de PvdA. Het is lovenswaardig dat de wethouder hier uit zichzelf mee komt, maar we vinden het ergens ook wel logisch. De samenwerking verliep nogal stroef en dan is het verstandig dat de wethouder de eer aan zichzelf houdt.''

Bernd Rosing (VVD):
,,Moeilijke dossiers''


,,Het komt voor mij als een verrassing, ons was nog geen signaal ter ore gekomen dat hij erover dacht om op te stappen. Het vertrek van een wethouder is altijd een persoonlijk drama en op het persoonlijke vlak betreur ik het. Zijn 'persoonlijke redenen' zijn mij niet bekend, maar ik respecteer zijn besluit. Op de dossiers van de wethouder wil ik niet ingaan, omdat ik als werknemer van de belastingdienst niets wil zeggen over het WAO- en WIA-probleem. Maar het is natuurlijk bekend dat deze wethouder moeilijke dossiers beheerde. Wij hopen dan ook dat het college snel tot een nieuwe portefeuilleverdeling komt.''

Paul Vermast (GroenLinks):
,,Positie werd steeds lastiger''


,,Het komt niet geheel onverwachts, de positie van wethouder Bleeker werd steeds lastiger. Het is dan ook een begrijpelijke beslissing en daar bestaat respect voor, want zoiets is altijd een persoonlijk drama. Er waren meerdere dossiers waarop deze wethouder niet even sterk acteerde en ik kan me voorstellen dat het voor hem een optelsom is geweest.''