Afbeelding

Vertrouwensvraag wordt volgens wethouder terecht gesteld

Algemeen

DRONTEN ? De gemeenteraadsvergadering over de niet-betaalde WAO- en WIA-premies eindigde gisteravond in het luchtledige. De raad nam geen enkele beslissing.

Met name de oppositiepartijen stelden aan het begin van de vergadering scherpe vragen aan het college van B en W. Daarbij werd door tenminste drie partijen de vertrouwensvraag gesteld. Uiteindelijk werd er echter geen beslissing genomen, zelfs niet over de vraag of de beraadslagingen tijdens een volgende vergadering worden voortgezet.

Stemmen staken

Toen B en W volgens de vijf oppositiepartijen (D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks en PvdA) niet met bevredigende antwoorden kwam, stelden zij voor om het college meer tijd te geven en de vergadering over drie weken voort te zetten.

De stemmen over dit voorstel staakten (12 tegen 12). Ook over een voorstel van het CDA om er tijdens de volgende raadsvergadering op door te gaan, staakten de stemmen. Het gevolg is dat er nu tijdens die vergadering op 26 maart eerst gesproken moet worden óf er sowieso over doorgepraat wordt.

De gezamenlijke raadsfracties hadden een motie ingediend om een extern bureau onderzoek te laten doen naar wat er bij de salarisadministratie van de gemeente mis is gegaan. Die motie werd door het college omarmd, maar ook daarover is gisteravond dus geen beslissing genomen.

Wethouder Piet Bleeker

DeDrontenaar.nl sprak na afloop van de vergadering met wethouder Piet Bleeker.

Vindt de wethouder het einde van deze vergadering net zo onbevredigend als bijna iedereen?

Piet Bleeker: ,,Een kort en duidelijk antwoord? Ja!?

Hoe had u de afloop 't liefst gezien?

,,Het was een wat abrupt einde. Je ziet, hoort en voelt de onvrede daarover in de zaal. Maar we werken in een raad nu eenmaal met strakke protocollen, afspraken en reglementen die we zelf hebben vastgesteld. Af en toe komt dat heel vervelend over, maar gelukkig hebben we dan een voorzitter die samen met de griffier de reglementen er bij pakt.''

Het betekent dat een motie om een extern onderzoek in te stellen, waar eigenlijk iedereen het wel over eens is, ook nog een maand blijft liggen.

,,De motie is feitelijk nog niet aangenomen, maar laat dit helder zijn: de motie klinkt ons meer dan sympathiek in de oren. We zullen niet schromen om daar zo snel mogelijk mee aan de gang te gaan. We luisteren graag naar de raad. Het samen met de raad in dit vervelende dossier optrekken is ons heel veel waard, omdat we absoluut aan het vertrouwen willen werken. We hebben niets te verbergen, we verbergen niets, we willen het alleen beter gaan doen. Er is een donders vervelende fout gemaakt, laat dat alsjeblieft helder zijn. Als er eentje wakker van ligt ben ik het wel. En met mij nog veel meer mensen.''

Er zijn drie fracties die heel nadrukkelijk het woord ?vertrouwen' in de mond genomen hebben. In de antwoorden hoorde ik daar niet zo heel veel van terug.

,,Nee, dat ben ik met je eens. Daar hadden we misschien wat scherper op in moeten steken, want die vertrouwensvraag wordt terecht gesteld: kunnen we erop vertrouwen dat de zaken op orde zijn? Ik heb zelf acht jaar in de raad gezeten en altijd het vertrouwen volledig gegeven aan het college. Daar mag de raad ook op vertrouwen: wethouders zijn professionals die er alle dagen mee bezig zijn en als raadslid sta je toch wat vaker aan de zijkant. Als er dan zo'n vervelend ding boven komt, dan begrijp ik dat je vertrouwen ernstig wordt geschaad.''

Riena Tienkamp, Arjen Gerritsen, Piet Boer en Peter van Bergen (v.l.n.r.).
Route langs vijftien kunst- en cultuurobjecten: "Bekijk het in de Oostrand" 4 uur geleden
Swift'64 speelt voor de nacompetitie thuis tegen Enter Vooruit.
Wat is er dinsdag te doen? Swift'64, sociale veiligheid, computerspelen 5 uur geleden
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten).
B&W vragen meer tijd voor beantwoorden lastige vragen over arbeidsmigranten de regt 5 uur geleden