Voorzitter Wim Luijkx van Windkoepel Groen.
Voorzitter Wim Luijkx van Windkoepel Groen. ©maartenheijenk.nl (archieffoto)

Financiering rond voor 9 van de 11 parken van Windplan Groen

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - Windplan Groen heeft de financiering voor 9 van de 11 deelnemende windparken rond. De laatste twee verwachten met een week rond te zijn. Het betekent dat de aanleg van wegen en funderingen en de bouw van windturbines verder worden voorbereid. Dat meldt bestuursvoorzitter Wim Luijkx.

„De bouw van het transformatorstation aan het Olsterpad in Dronten vordert gestaag en twee parken hebben hun oude turbines inmiddels gesaneerd”, aldus het windplan. De voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van windturbines zijn op die parken al gestart.

Mijlpalen

Mijlpalen waren de afgelopen periode de goedkeuring van het projectplan (sep. ’19), de toekenning van landelijke subsidies (mrt. ’20) en het groene licht van de Raad van State (sep. ’20). Daarna gingen de parken aan de slag met de aanbesteding en contractering van de turbines en de infrastructuur. Er werden projectdirecteuren benoemd, die onderhandelingen voerden en de uitkomsten voorlegden aan de parken.

In de loop van 2021 zijn de contracten getekend voor levering van turbines bij drie verschillende fabrikanten: 15x Nordex, 26x General Electric-turbines en 45x Vestas. De wegen en funderingen zijn gegund aan Van Gelder en Knipscheer, de kabels worden getrokken door Van Gelder, Alsema en Van de Heuvel.

Er zijn drie bouwteams samengesteld. Zij moeten samen met de fabrikanten en aannemers de aanleg en bouw van de turbines in goede banen leiden.

Overlast minimaliseren

Wim Luijkx: „Over de voortgang en de tijdelijke effecten tijdens de aanleg en bouw informeren we de samenleving zo goed mogelijk en tijdig. We hopen zo de overlast te minimaliseren maar beseffen ook dat er een heleboel moet gebeuren, waaronder veel transportbewegingen, die soms enige hinder kunnen veroorzaken.”

Windplan Groen