Vooral de Parksingel loopt risico bij extreme regenval.
Vooral de Parksingel loopt risico bij extreme regenval. screenshot rapport klimaatadaptie

Maatregelen om te voorkomen dat Bremerpark in Biddinghuizen blank komt te staan

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - Bij extreme regenbuien bestaat er een risico dat straten in de wijk Bremerpark in Biddinghuizen blank komen te staan. „De ‘badkuipsituatie’ rond de Parksingel belemmert afstroming over het maaiveld naar de watergangen aan de rand van de buurt”, schrijft de gemeente in een overzicht van maatregelen.

De Antea Group uit Almere deed onderzoek naar risicogebieden in de gemeente Dronten bij extreme regenval. Daarbij kwam naar voren dat er in diverse straten in Biddinghuizen tot 30 centimeter water kan blijven staan. Bij de gevels gaat het dan om 10 centimeter.

Bijna 3 ton

Vooral de Parksingel wordt genoemd, maar ook Kampeerveld, Vliegersveld en Jamboreelaan. De gemeente trekt bijna 3 ton uit voor diverse maategelen in deze buurt. In de meeste gevallen past de gemeente het wegprofiel aan en wordt het groen verlaagd. De werkzaamheden staan voor 2022 in de planning.

Op de Parksingel komen groene greppels en een extra riool voor de afvoer van regenwater. Ook verwijdert de gemeente het verkeersplateau op de kruising met de Trimbaan. 

Tussen het Vliegersveld en het Kampeerveld en de sloot langs de Oldebroekerweg wordt het maaiveld verlaagd. Bij de Jamboreelaan verlaagt de gemeente het maaiveld aan de oostkant, zodat het water naar de sloot kan stromen.

Het Erf en De Dissel

Ook elders in Biddinghuizen moeten maatregelen worden genomen. Aan Het Erf en De Dissel wil de gemeente diverse verkeersdrempels weghalen en vervangen door ‘punaises’. Ook moeten daar doorsteekjes naar de sloot langs de Baan komen. Dit kost 60.000 euro en staat gepland voor 2023.

Alle kosten die de gemeente maakt worden voor éénderde vergoed door het Rijk. De rest wordt voor de helft betaald uit de rioolheffing en de andere helft uit de ‘algemene middelen’.

Plensbuien