De Havenweg in Biddinghuizen staat vol oude panden.
De Havenweg in Biddinghuizen staat vol oude panden. Foto: Google Maps

D66: ‘Verpauperde entree Biddinghuizen moet worden aangepakt’

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - De desolate entree van Biddinghuizen vormt voor haar inwoners al vele jaren een doorn in het oog. De verpauperde panden vormen bepaald geen visitekaartje van het dorp. D66 dringt nu bij het college aan om met concrete plannen aan de slag te gaan en daarbij de inwoners van Biddinghuizen nadrukkelijk te betrekken.

Fractievoorzitter Rob van der Schans: “Het Koetshuis staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar over de voormalige Kamphuisgarage, de Supertank bezinepomp en diverse panden aan de Havenweg is niets bekend. Ook is niet concreet bekend wat op de locatie van het Koetshuis ontwikkeld gaat worden. Als dan bekend is dat dit pand binnen afzienbare tijd wordt gesloopt lijkt het mij logisch dat met de inwoners al gesproken wordt over de toekomstige invulling van deze locatie. Wordt het alleen woningbouw? Komen er ook gezondheidsvoorzieningen? We laten naar ik hoop het dorp toch niet een aantal jaren met een slooplocatie zitten?“

Volgens Van der Schans is hiervoor al bij vele colleges achtereen geen of onvoldoende aandacht geweest. Hij grijpt daarom de ontwikkelingen rond het Koetshuis aan om duidelijkheid en perspectief te krijgen over de gehele entree van het dorp.