Roelof Siepel
Roelof Siepel ©maartenheijenk.nl

B en W moeten huiswerk overdoen: raad houdt vast aan 24,9 miljoen voor gemeentehuis

Gemeente

DRONTEN - De gemeenteraad heeft in februari gesteld dat de verbouwing van het gemeentehuis ècht niet meer dan 24,9 miljoen euro mag kosten. Toch wilden B en W ook nog eens 350.000 euro uittrekken voor de inspraak door de bevolking. Het leidde vanavond tot een vertoning waarbij gemeenteraad enerzijds en het college anderzijds een volstrekt andere taal leken te spreken.

Het einde van het liedje was, dat wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) zijn nederlaag toegaf. Hij deed de toezegging dat het gemeentebestuur alsnog gaat proberen de inspraak over de benedenverdieping en de consequenties daarvan binnen die 24,9 miljoen euro te doen.

Geen cent extra

Alle raadsfracties meenden vanavond dat ze in februari toch heel duidelijk hadden gezegd dat het gemeentehuis geen cent extra mocht kosten. Wethouder Roelof Siepel had tussen de regels door iets heel anders gelezen en rechtvaardigde daarmee die extra 350.000 euro.

Remco de Maaijer (VVD) was degene die in februari het initiatief had genomen om een plafond van 24,9 miljoen vast te stellen. ,,Dat amendement was bedoeld om kosten te reduceren”, zei hij vanavond, terwijl hij constateerde dat het tot een tegenovergesteld effect had geleid.

Horende doof

,,Het college is horende doof”, vond Siert Jan Lap (CDA). ,,Waarom houdt het college niet vast aan het oorspronkelijke bedrag?”, wilde Danieke van Baal (GroenLinks) weten. ,,Het vastgestelde budget en geen cent meer”, zei Marianne Witteveen (ChristenUnie). ,,Er is een budgetplatform. Punt uit”, voegde Foeke Bongers (Leefbaar Dronten) eraan toe.

,,Een absurd voorstel”, ging Peter Duvekot (SP) het verst. Hij noemde de plannen voor inspraak ‘een nijnjtepleister’: ,,U doet het maar met het budget dat er is.”

Hoe Roelof Siepel zijn interpretatie van het raadsbesluit van februari ook probeerde uit te leggen, hij kon de raad niet overtuigen. ,,Ongelofelijk”, reageerde Suzanne Stoop (PvdA), ,,We zijn kennelijk met z’n zevenentwintigen knettergek geweest. Ik begrijp er helemaal niets van.”

Koffiepauze

Pas tijdens de koffiepauze van de vergadering drong het kennelijk tot de wethouder door dat het de raad menens was. Meteen na die pauze kwam hij alsnog met de toezegging dat de inspraak en de consequenties daarvan binnen het budget van 24,9 miljoen euro blijven.

,,Goed om te horen”, reageerde Siert Jan Lap.

Verbouwing gemeentehuis