Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten)
Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten) ©maartenheijenk.nl

Gemeenteraad kiest voor groei van Dronten naar 65- tot 75.000 inwoners

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten heeft 41.661 inwoners. Als het aan D66, ChristenUnie en Leefbaar Dronten ligt, mag Dronten groeien naar 75.000. VVD, GroenLinks, PvdA en CDA zijn gematigder en noemen 65.000 als maximum. De SP legt zich nog niet vast op aantallen.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om in Flevoland 100.000 extra woningen te bouwen. De gemeenteraad boog zich vanavond over de vraag welk aandeel Dronten daarin moet krijgen.

Bespreekbaar

In een oriënterend gesprek waren de raadsfracties het er over eens dat groei bespreekbaar is, maar dat er wel aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan. Bij die eisen werden de bereikbaarheid en werkgelegenheid met meest genoemd.

„Maar u hebt ook aandacht gevraagd voor de zachte kant”, zo vatte wethouder Peter van Bergen de discussie samen, „Ook noemt u de identiteit van Dronten, die u niet zomaar wilt inruilen voor een verstedelijkt karakter.”

Flinke ambitie

D66, ChristenUnie en Leefbaar gingen het verst. „We mogen best een flinke ambitie nastreven”, zei Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten), „Als de infrastructuur en de economie gelijk meegroeien, hebben wij geen moeite met 65 of 75.000 inwoners.”

Rob van der Schans (D66) is wel bang voor verstedelijking. Hij pleitte voor ‘robuuste dorpsbossen, stadsparken of waterpartijen’. Ook wil Van der Schans steun van het Rijk bij de infrastructuur, ruimte voor bedrijven en voor de winkelcentra.

De ChristenUnie zei bij monde van Justin den Harder dat een groter aantal inwoners een positief effect kan hebben op de voorzieningen: „Maar we moeten goed nadenken over hoe we Dronten blijven herkennen. Dronten oogt vriendelijk met groen en laagbouw, we zijn een plattelandsgemeente. Dat moet zo blijven.”

Alle drie de dorpen

Vier andere fracties kozen voor een minder sterke groei. „Wij waren het snel eens: we willen richting 65.000. Met aandacht voor alle drie de kernen”, zei Saskia Haarhuis (VVD). Paul Vermast herinnerde eraan dat 45.000 voor GroenLinks de ideale grootte is: „Maar wij erkennen dat er een woningopgave in Nederland is.” Hij noemde 65.000 als ‘het absolute maximum’.

Vermast verbond er een waslijst aan voorwaarden aan: „Want de Tweede Kamer gooit het plompverloren over de schutting: jongens jullie hebben veel ruimte in Flevoland, zoek het maar uit. Als je gaan onderhandelen, moet je helder zeggen: prima, maar dan zijn dit onze voorwaarden.”

Identiteit

Siert Jan Lap (CDA) sprak over 6.000 extra woningen in Dronten, 1.500 in Swifterbant en 1.500 in Biddinghuizen. Voordat die woningen er komen, wil hij eerst een onderzoek naar de identiteit van Dronten: „Bij welke ambitie raken wij ons karakter kwijt?”

De PvdA vindt het vooral belangrijk wat de inwoners ervan vinden. „Wat wil ik later worden als ik groot ben? Dàt is de hamvraag”, zei Suzanne Stoop. Zij had haar vraagtekens bij een al te forse groei: „Daar horen stadse allures bij. Daarover wil ik in gesprek, of we dat ècht willen.”

Peter Duvekot (SP) stelde dat groei geen doel op zich mag zijn. Hij verwees aan de ‘nare consequenties’ die Lelystad en Almere in het verleden hebben ondervonden van de door het Rijk opgelegde groei: „We moeten eerst onderzoeken: wat stellen we met elkaar als eisen?”

Honderdduizend woningen