Ton van Amerongen (VVD)
Ton van Amerongen (VVD) ©maartenheijenk.nl

B en W proberen raad opnieuw te verleiden tot belastingverhoging met 4,4%

Gemeente

DRONTEN - B en W stellen de raad voor om alle gemeentelijke belastingen volgend jaar met 4,4% te verhogen. De afvalstoffenheffing wordt waarschijnlijk nog extra verhoogd. Vorig jaar probeerde het gemeentebestuur de belastingen met hetzelfde percentage te doen stijgen. Toen stak de gemeenteraad daar een stokje voor en werd het uiteindelijk 2,4%.

Wethouder Ton van Amerongen (VVD) heeft vandaag de gemeentebegroting voor 2021 gepresenteerd. Hij legt uit dat die 4,4% belastinverhoging is opgebouwd uit 2,3% inflatiecorrectie en 2,1% te laag ingeschatte indexering over 2019 en 2020.

Zeer kritisch

Ook vorig jaar wees de wethouder erop dat de percentages van de jaren daarvoor te laag waren voorspeld. Daarom stelde het college toen voor om de belastingen en leges extra te verhogen. Onder leiding van zijn eigen partijgenoten was de raad daar zeer kritisch over. Uiteindelijk besloten zij te volstaan met een verhoging met 2,4%.

Van Amerongen erkent dat hij een nieuwe poging doet om de extra belastingverhoging er alsnog door te krijgen: „Want wat je nu ziet is dat we de afgelopen vijf jaar eigenlijk structureel een te lage index hebben gehanteerd.”

Gat in de begroting

„Ik geef de raad nog een keer aan: als we het niet doen, hebben we meteen een gat in de begroting zitten”, vervolgt de wethouder, „Want aan de uitgavenkant zie je wel de lonen en prijzen stijgen. Dat moet ik compenseren, zo zijn we dat ook gewend, door de belastingen te verhogen.”

Hij benadrukt dat de belastingverhoging niet ingegeven door andere financiële problemen van de gemeente: „Nee, we verhogen het puur voor loon- en prijsstijgingen. Je ziet dat we ook in 2020 weer een te lage index hebben gehanteerd.”

Wat gebeurt er als de gemeenteraad net als vorig jaar alleen akkoord gaat met die 2,3%? Ton van Amerongen: „Dat zou betekenen dat we ongeveer vier ton aan inkomsten missen. En dan hoop ik dat de raad ook aangeeft op welke wijze we dat afdekken via wellicht uitgavenverlagingen. Dat is dan aan de gemeenteraad.”

Afbeelding
Voetbalcompetitie begint met thuisbeurt Asv Dronten en derby BAS - Reaal Dronten 2 uur geleden
Afbeelding
Jochem Myjer, Peter Pannekoek en Bert Visscher zijn al uitverkocht in De Meerpaal 2 uur geleden
Afbeelding
Plannen voor huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerrein aan Rendierweg 3 uur geleden