De voorkant van de woningen aan de Kruizemunt.
De voorkant van de woningen aan de Kruizemunt. Google Streetview

Kruizemunt trekt opnieuw aan de bel over ‘landjepik’: „Het gaat over 20 centimeter”

Gemeente

DRONTEN - Bewoners van negen woningen aan de Kruizemunt hebben opnieuw een brief aan de gemeenteraad gestuurd over hun vermeende illegale tuinvergroting. Ze verwijten het gemeentebestuur dat er geen gesprek mogelijk is. Volgens de brief gaat het om slechts 20 centimeter oneigenlijk grondgebruik.

De gemeente is bezig met het ongedaan maken van ‘landjepik’. Honderden inwoners hebben daarover de afgelopen jaren een brief ontvangen. Bij een deel valt die brief verkeerd, waaronder bewoners van de Kruizemunt in Dronten-zuid.

Een eerste reactie van deze bewoners was een maand geleden voor het CDA aanleiding om vragen te stellen aan B en W. Het college heeft meermalen aangekondigd dat de toon van de brieven vriendelijker zou worden. De CDA-raadsfractie vroeg zich af of de communicatie met inwoners eigenlijk wel is verbeterd.

Verbaast ons zeer

De bewoners van de Kruizemunt beklagen zich nu opnieuw over die communicatie: „Wij hebben het college gevraagd om met ons in gesprek te gaan. Dat als reactie hierop weer een brief wordt gestuurd, verbaast ons zeer.”

Er bestaat bij de briefschrijvers veel onduidelijkheid over de erfgrens tussen hun achtertuinen en de gemeentegrond bij basisschool Het Wilgerijs: „De gemeente heeft dit tot op heden niet kunnen en willen uitleggen. Dit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”

Gasleiding

Eén van de twistpunten is een gasleiding achter de woningen. Voor de gemeente is deze leiding reden om de grond niet te verkopen. „Er bestaat een reëel risico op het beschadigen of doorboren van de gasleiding bij het plaatsen van palen van een erfafscheiding”, aldus een brief aan de Kruizemunt-bewoners.

Zelf zeggen zij dat de gasleidingen op hun eigen percelen liggen. Bovendien zou netbeheerder Liander hen hebben gemeld dat de leidingen verouderd en al jaren buiten gebruik zijn: „Het argument dat u hanteert, snijdt derhalve geen hout, waardoor wij nogmaals aandringen op een gesprek over mogelijkheden voor overname van de smalle strook aan de achterkant van onze percelen.”

Oneigenlijk grondgebruik