Suzanne Stoop (PvdA)
Suzanne Stoop (PvdA) ©maartenheijenk.nl

Oproep aan VVD om bij sociale zaken niet alleen te kijken naar de centen

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten had vorig jaar bijna 77.000 euro op de begroting staan voor projecten om mensen ‘met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ te helpen richting een baan. Dat moest gebeuren door bewegen, sporten en ritme opdoen. Het leverde 4 banen op. De VVD stelde daar vragen over, maar de fractie wil nog niet zeggen wat ze met de antwoorden gaan doen.

In het antwoord van B en W stond dat het bedrag was verdeeld over drie projecten, waarvan een deel door corona niet kon doorgaan. Aan de overige projecten deden 21 mensen mee en dat leverde dus 4 banen op.

Voorsorteren

De vragen leidden woensdag tot een discussie tussen VVD en PvdA. Suzanne Stoop (PvdA) denkt dat de VVD voorsorteert op bezuinigingen op het sociaal domein. Zij wilde van VVD’er Barry Hoogezand horen hoe hij de cijfers beoordeelt.

Deze liet zich daartoe niet verleiden: „Ik geef nu geen oordeel.” Hoogezand zei alleen dat zijn partij haar huiswerk doet: „Want we moeten straks keuzes maken.”

Stoop was met dat antwoord niet tevreden en vond steun bij Foeke Bongers van Leefbaar. Die waarschuwde voor een al te zakelijke benadering van dit soort projecten: „Dan is de menselijke factor weg.”

Het vingertje

Paul Vermast (GroenLinks) wilde van de VVD horen wat zij vinden van het ‘maatschappelijke effect’ van de projecten. Peter Duvekot (SP) vond het niet gepast dat de VVD met het vingertje wijst.”

„Ik wijs niet met de vinger, ik heb technische vragen gesteld”, reageerde Hoogezand, „Het sociaal domein is één van de grootste onderdelen van de begroting. Daar kijken wij kritisch naar.” Hij herhaalde dat het oordeel daarover op een later moment komt.

Spanning

Marloes Hotting van de ChristenUnie constateerde dat er altijd een spanning is tussen enerzijds de financiën en anderzijds de zorg voor de inwoners. Volgens haar is dát de uitdaging waar de gemeenteraad voor staat bij de komende bezuinigingen.

„Dat heeft mevrouw Hotting keurig verwoord”, vond Hoogezand.