Siert Jan Lap - CDA
Siert Jan Lap - CDA ©maartenheijenk.nl

CDA wil dorpse karakter behouden en geen nieuwbouw op grote landbouwpercelen

Gemeente

DRONTEN - „In principe worden geen grote percelen landbouwgrond ingeleverd voor nieuwe nieuwbouwwijken.” Dat schrijft het CDA in Dronten in haar verkiezingsprogramma voor de jaren 2022 - 2026.

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van het CDA stelden maandag het verkiezingsprogramma vast. Eerder werd Siert Jan Lap gekozen als lijsttrekker.

Groene woonwijken

Het CDA kiest voor een gemeente ‘waar het plezierig wonen is in groene woonwijken, waar genoeg te beleven valt en waarin ook het dorpse karakter van gemoedelijkheid behouden blijft’. Vanwege dat dorpse karakter is het CDA tegen bouwen binnen de dorpen als dit deze kwaliteit aantast.

Wel vindt het CDA groei noodzakelijk ‘om het voorzieningenniveau op peil en betaalbaar te houden’: „Vooral Biddinghuizen en Swifterbant verdienen in dit opzicht extra aandacht omdat daar het draagvlak aan voorzieningen dun is.” Bij die groei is voor het CDA het evenwicht tussen woon- en werkgelegenheid belangrijk.

Ondernemers

Ondernemers krijgen van het CDA ruimte om te ondernemen: „Echter niet ten koste van het milieu en het landelijk karakter van de gemeente.” Het verkiezingsprogramma wil onder regie van de gemeente kijken naar herinrichting en herbestemming van (delen) van winkelcentra.

Gemeenteraadsverkiezingen