Afbeelding
kaicho20

Ouders in Dronten faciliteren het soms excessieve alcoholgebruik door jongeren

Gemeente

DRONTEN - „We richten ons voornamelijk op alcohol omdat het gebruik van dit middel het meest voorkomend en meest sociaal geaccepteerd is, ook in de gemeente Dronten.” Dat schrijft het gemeentebestuur in haar nieuwe ‘Preventie- en Handhavingsplan Middelengebruik’.

Uit onderzoek van de GGD in Dronten bleek in 2019 dat 14% van de jongeren die alcohol drinkt bij één gelegenheid vijf glazen of meer had gedronken. Een jaar later stelde de GGD vast dat 6% van de volwassen drinkers in Dronten meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week drinkt.

Roken

In het preventieplan ligt dus de nadruk op het gebruik van alcohol: „Daarnaast is roken expliciet opgenomen. Hoewel er veel minder wordt gerookt dan vroeger valt er op dit thema nog steeds veel te halen. Het doel blijft om gezamenlijk naar een rookvrije generatie toe te werken.”

In het nieuwe plan ligt bij de 12- tot 19-jarigen het accent op de bewustwording van de gevolgen van middelengebruik en handhaving van wettelijke maatregelen. Vanaf 19 jaar ligt het accent op preventie, bewustwording en verminderen van gebruik.

Jongeren

Doel van het preventie- en handhavingsplan is het terugdringen van middelengebruik in de gemeente Dronten: „Met name onder jongeren en met name het gebruik van alcohol. Zo moet het percentage jongeren dat overmatig drinkt naar beneden.”

Volgens het plan is het niet eenvoudig om zicht te krijgen op locaties waar jongeren drinken: „Dat heeft deels te maken met de uitgestrektheid van de gemeente (drinken op een anonieme plek in het bos), maar vooral met het feit dat er vaak achter de voordeur gedronken wordt.”

„Het begrip achter de voordeur kan in dit verband redelijk ruim geïnterpreteerd worden, denk ook aan een bedrijfskantine, een oude caravan achter op het erf of andere privéruimtes. Vaak vindt ‘drinken achter de voordeur’ plaats met goedkeuring/instemming van ouders. Zij vervullen in zekere zin een faciliterende rol voor het soms excessieve alcoholgebruik door jongeren.”

Toezicht

Toezicht en handhaving vervullen volgens het plan ‘een relatief bescheiden maar belangrijke rol’. De gemeente had voor dit jaar honderd uur begroot voor toezicht en handhaving op alcoholverstrekking. In die uren moesten onder andere 20 horecabedrijven en 5 evenementen worden gecontroleerd.

Door corona zijn die aantallen de afgelopen jaren niet gehaald: „Maar de controles worden weer opgepakt.”