Deze zomer was niet iedereen tevreden over het maaibeheer langs De Noord.
Deze zomer was niet iedereen tevreden over het maaibeheer langs De Noord. eigen foto Dick Timmerman

Gemeente kijkt in 2022 langs welke wegen de bermen mogen groeien

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten zet het komende jaar op een rijtje waar minder gemaaid kan worden en welke bermen geschikt zijn om een deel van het gras te laten staan. De afgelopen jaren werd op een aantal plaatsen al zogenaamd ‘ecologisch maaibeheer’ toegepast. 

B en W hebben een ‘Visie en actieplan biodiversiteit’ vastgesteld. Doel van dit plan is het zorg dragen ‘voor een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier’: „We investeren in een duurzame toekomst voor de volgende generaties.”

De West en De Noord

Onderdeel van het plan is het maaibeheer. Binnen de bebouwde kom wordt er langs De Noord, De West en de taluds van De Zate en de Bisontocht de laatste jaren minder gemaaid. In het buitengebied geldt dat voor de bermen van de Colijnweg, Rietweg en Roggebotweg.

Ook op een aantal locaties in de gemeentelijke bos- en natuurgebieden past de gemeente ‘ecologisch maaibeheer’ toe: „In het Van Veldhuizenbos maaien we bijvoorbeeld gefaseerd, elk jaar een derde deel.”

Al deze maatregelen hebben volgens het plan een positief effect op het voedselaanbod voor insecten, waaronder wilde bijen en vlinders. Ook zorgt het voor natuurlijke bestrijding van plagen en ontstaan er schuil- en nestelgelegenheid voor insecten en ander dieren.

Onderzoeken

In het komende jaar kijkt de gemeente welke wegen en bermen geschikt zijn voor dit ecologische beheer. „En we onderzoeken met het waterschap waar we het beheer van slootkanten ten gunste van de biodiversiteit kunnen aanpassen.”

Een groot gedeelte van de gemeentelijke bermen en slootkanten in het buitengebied wordt door agrariërs bijgehouden. „Hier valt winst te behalen voor biodiversiteit”, vermoedt het gemeentebestuur.