Koolmees
Koolmees Oldiefan

Nestkastjes Dronten leveren mooie resultaten op bij bestrijding eikenprocessierups

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten heeft nestkastjes opgehangen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. „Hiermee hebben we mooie resultaten bereikt”, schrijft het gemeentebestuur in haar nieuwe ‘Visie en actieplan biodiversiteit’.

„Een gezond natuurlijk (soortenrijk) systeem beperkt overlast van ziekten en plagen, zoals de eikenprocessierups”, constateert het plan. Eén van de maatregelen binnen de bebouwde kom was in Dronten het plaatsen van nestgelegenheid voor natuurlijke vijanden van de rups.

De West

Zo werden er twee jaar geleden 70 nestkasten opgehangen in de eiken langs De West. Daarmee hoopte de gemeente koolmezen en pimpelmezen te lokken ofwel natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

„We doen dit alleen als er in de omgeving ook voorzien wordt in de andere voorwaarden van deze soorten”, aldus het plan. Daarbij gaat het om voedsel, vocht, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden.

Natuurlijk evenwicht

Bij de aanpak van de eikenprocessierups streeft de gemeente in eerste plaats naar herstel van natuurlijk evenwicht: „In een gezond functionerend systeem zijn de natuurlijke organismen (planten, dieren, schimmels en bacteriën) in balans. Deze aanpak geeft op de lange termijn het beste resultaat.”

Voor de kortere termijn zet de gemeente ook biologische insecticiden in. Daarnaast worden rupsen en nesten opgezogen. Met insecticiden is de gemeente voorzichtig, omdat dit ook zorgt voor schade aan andere insecten.

Buitengebied

In het agrarisch buitengebied zoekt de gemeente de oplossing in het planten van meer soorten bomen. Tot nu toe stond er langs buitenwegen vaak één boomsoort: „Dit maakt deze lanen kwetsbaar voor ziekten en plagen, zoals essentaksterfte en de eikenprocessierups.”

„Bij het vervangen van lanen passen we daarom meer soorten toe. Aangezien elke (boom)soort zijn eigen soorten leefruimte biedt (bijvoorbeeld schimmels, korstmossen, insecten, vogels, vleermuizen), draagt een biodiverse laan ook bij aan een hogere biodiversiteit.”

Eikenprocessierups