Vliegveld Lelystad
Vliegveld Lelystad Foto: maartenheijenk.nl

Gemeente stopt met informeren over vliegtuiggeluid, metingen gaan wel door

Gemeente

DRONTEN - In opdracht van de gemeenteraad van Dronten wordt er sinds 2010 vliegtuiggeluid gemeten binnen de gemeente, maar de informatievoorziening over deze metingen stopt voorlopig. In een brief aan de raad worden de stilgelegde ontwikkelingen rondom Lelystad Airport als reden genoemd. 

De raad vond het gezien de mogelijke uitbreiding van Lelystad Airport in 2010 verstandig om op meerdere plekken binnen de gemeente vliegtuiggeluid te meten. Zo wilde het inzicht krijgen in het huidige geluid en die kennis gebruiken om beleidskeuzen te maken in het kader van de uitbreiding van Lelystad Airport. In Dronten werd er bijvoorbeeld gemeten aan de Gouwe en Drachme, terwijl er in Biddinghuizen werd gemeten aan de Parksingel, de Klaversingel en op de Baan.

Stijging in Dronten en Biddinghuizen

In 2021 bleek uit de metingen dat de geluidsbelasting in Dronten en Biddinghuizen steeg naar maximaal 42.4 db Lden. Als reden wordt gemeld dat er een sterke toename van sportvliegtuigen verkeer is geweest. ‘Volgens gangbaar onderzoek bedraagt het niveau waarboven een significant deel van de bevolking hinder kan ondervinden 48 dB Lden’, meldt de gemeente nog. Daar zitten de woonkernen dus onder.

Deze cijfers werden tot dusver jaarlijks gedeeld, maar daar stopt de gemeente Dronten nu mee. De jaarlijkse metingen gaan wel door. ‘Zodra er relevante ontwikkelingen rondom Lelystad Airport zijn gaan wij u hier nader over informeren’, zo valt te lezen. 

!