Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Inwoners hoeven straks niet verder dan 250 meter te lopen naar hun afvalcontainer

Gemeente

DRONTEN - Restafval moet vanaf oktober 2017 naar ondergrondse afvalcontainers worden gebracht. B en W hebben richtlijnen opgesteld waar die containers moeten komen. Daarbij wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter. De gemeenteraad moet zich nog buigen over die richtlijnen.

De ondergrondse containers komen alleen in de woonkernen van de gemeente Dronten. In het buitengebied gaat de gemeente door met het legen van rolcontainers.

Niet voor de deur

De belangrijkste vraag is nu: waar moeten de containers worden geplaatst? De gemeente beseft dat dit onderwerp lééft. De houding van de meeste bewoners is volgens B en W: ,,Niet voor de deur, maar ook graag niet te ver weg.’’

De gemeente heeft nu richtlijnen vastgesteld waar de containers moeten komen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, krijgen de inwoners daarin geen inspraak meer. ,,De richtlijnen staan niet meer ter discussie’’, schrijven B en W over de komende inwonersavonden.

Voordat die inspreekavonden worden gehouden, gaat de gemeente eerst een ontwerp-plaatsingsplan opstellen. Dit plan wordt vervolgens ter inzage gelegd.

De belangrijkste richtlijnen:

 • Het betreft ondergrondse afvalcontainers met een capaciteit van 6 kubieke meter.
 • ?De containers worden uitgerust met een systeem voor toegangscontrole, zodat voorkomen kan worden dat ze onrechtmatig gebruikt worden.
 • Er komt een systeem om de vullingsgraad te meten.
 • Er wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter.
 • Er worden minimaal 40 en maximaal 150 huishoudens bediend per container.
 • De containers moeten goed bereikbaar zijn voor voetgangers, mindervaliden en ouderen.
 • Parkeervoorzieningen worden slechts in overleg weggehaald of verplaatst.
 • Beplanting moet in sommige gevallen plaats maken. Dit gaat echter nooit ten koste van waardevolle bomen.
 • Zo min mogelijk ondergrondse kabels en leidingen verleggen.
 • Geen belemmering voor verkeersveiligheid of sociale veiligheid.
 • De afstand van de container tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.
 • De afstand van de ondergrondse container tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter.
 • Bij met name grote appartementen kan de locatie worden gecombineerd met de inzameling van ander afval.
 • Bij het legen van de container zo min mogelijk verkeershinder en -oponthoud.
 • Inzamelvoertuigen moeten veilig kunnen stoppen. ?

Dossier afvalcontainers