Gemeentehuis Dronten
Gemeentehuis Dronten ©maartenheijenk.nl

Nieuwe brief van de gemeente Dronten aan ondernemers (coronamaatregelen)

Partnerbijdrages

Brief gemeente Dronten aan ondernemers:

Dienstverlening

Voor gemeentelijke medewerkers gelden op dit moment dezelfde maatregelen die u wellicht ook in uw bedrijf heeft moeten treffen. Dit betekent niet dat u geen ondersteuning of contact kunt zoeken: integendeel. Per email, WhatsApp en telefoon is de gemeente bereikbaar en denkt graag met u mee.

Telefonisch contact

De adviseurs voor bedrijven van de gemeente (Economische Zaken en Werk/Participatiewet) staan voor u klaar. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 14-0321. Het Klantcontactcentrum van de gemeente verbindt u dan door met een beschikbare adviseur.

Verder is er een landelijk loket geopend voor het coronavirus voor werkgevers:0800-2117

Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

De specialisten maken onderdeel uit van het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Uitstel lokale belastingen en heffingen voor ondernemers en zzp’ers

Omdat de maatregelen rond het coronavirus grote financiële gevolgen hebben voor ondernemers en zzp’ers, bieden de deelnemers van GBLT, waaronder ook gemeente Dronten, ondersteuning voor de betaaltermijn van lokale belastingen:

  • Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling (tot uiterlijk 31 augustus 2020);
  • Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen;
  • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting worden pas in september 2020 verstuurd.

Uitstel van betalen tot 31 augustus 2020

U kunt uitstel aanvragen via een digitaal formulier op de website van GBLT (link naar www.gblt.nl). U krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020. Hiervan krijgt u een bevestiging per brief.

  • GBLT start de invorderingsprocedure op vanaf 1 september 2020. Dit doen wij alleen als de aanvrager voor 31 augustus 2020 niet aangeeft dat hij de periode van uitstel wil verlengen.
  • Betaalt de aanvrager belastingaanslagen via automatische incasso? Dan stoppen wij tijdelijk het afschrijven in delen voor deze belastingaanslagen. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen.

Uitstel van de aanslagoplegging voor genoemde belastingsoorten betekent niet dat er kwijtschelding of vermindering van de aanslag wordt verleend. De belastingplicht blijft bestaan. Vraagt een ondernemer en zzp’er niet om uitstel van betalen? Dan volgt het normale invorderingsproces volgens de huidige planning.

Gemeente Dronten int zelf de precariobelasting bij de horecaondernemers en standplaatshouders (niet weekmarkt). Deze inning wordt in lijn met bovengenoemd besluit van GBLT eveneens uitgesteld en in september 2020 opgelegd.

We begrijpen dat de corona-maatregelen grote gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen hebben. Heeft u vragen over uw belastingen? Of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op met GBLT, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Belangrijke regelingen:

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de regeling werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie kunt u vinden via www.rijksoverheid.nl.

Kandidaten van de gemeente Dronten

  • Als u iemand in dienst heeft genomen vanuit de Participatiewet, (inclusief de mensen die in het doelgroepregister staan ingeschreven) dan gelden dezelfde maatregelen als voor uw andere personeelsleden.
  • Heeft u iemand die werkervaring bij u op doet en mocht dat door corona tijdelijk niet kunnen worden voortgezet, dan hoort uw gebruikelijke contactpersoon van de gemeente dit graag.

Er kan dan in gezamenlijkheid worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om de werkervaring op een later moment te vervolgen.

Tijdelijke voorziening voor ondernemers die schade lijden door coronavirus

Uitvoering in Flevoland door Zelfstandigenloket Flevoland

Bent u ondernemer of ZZP’er en hebt u financiële problemen vanwege het coronavirus? Dan kunt u BBZ aanvragen via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).

Als u vanwege het coronavirus een beroep wenst te doen op het BBZ 2004, wordt u vriendelijk verzocht dit duidelijk in de toelichting te vermelden. Mocht u tijdens of na het invullen van het intakeformulier toch nog vragen hebben, dan kunt u het ZLF bellen of mailen. Het ZLF is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur onder nummer (0320) 278111. U kunt ook mailen naar zlf@lelystad.nl.

Tot slot: de gemeente Dronten staat dagelijks in nauw contact met landelijke en provinciale overheden om u zo goed mogelijk te voorzien van informatie en eventuele ondersteuning zo goed mogelijk te faciliteren.

Overzicht coronamaatregelen