Kerken en stichting De Oeverwal trekken de stekker uit MFC Swifterbant

Swifterbant

SWIFTERBANT - Na vele jaren van praten, steggelen en plannen maken hebben de kerken in Swifterbant de stekker uit het multifunctioneel centrum (MFC) getrokken. Het complex werd zó duur, dat zij het niet meer zien zitten. „Door de hoge kosten voor het gebouw is een gezonde exploitatie verder weg dan ooit”, schrijft De Oeverwal. Deze stichting ziet geen andere uitweg dan zichzelf opheffen.

Stichting De Oeverwal heeft zich namens het dorp jarenlang sterk gemaakt voor het MFC. Dat plan bestond uit een nieuwe accommodatie in Swifterbant voor alle activiteiten die nu nog in Het Pluspunt, de bibliotheek en kerkcentrum De Hoeksteen plaatsvinden.

Verder zouden er koop- en huurwoningen in het complex komen, met name voor ouderen. De nieuwbouw moest worden gerealiseerd op de plaats van de huidige Hoeksteen.

Alles in kannen en kruiken

Vorig jaar leek alles in kannen en kruiken. Het gemeentebestuur en De Oeverwal waren het helemaal eens. Woningcorporatie OFW zag weliswaar de huurwoningen niet zitten, maar de gemeente toonde zich bereid die huizen zèlf te bouwen. De gemeenteraad stelde daarvoor 5 miljoen euro beschikbaar.

Tijdens een door tientallen dorpsbewoners bijgewoonde vergadering was er één punt waar de gemeenteraad een stokje voor stak. De Oeverwal en het college van B en W wilden het complex laten bouwen door aannemer en projectontwikkelaar Bramer uit Vriezenveen, de gemeenteraad besloot het hele plan aan te besteden.

Dramatische prijsstijging?

Dat besluit van de raad leidde tot vertraging. „Inmiddels was echter de bouw uit de crisis gekomen en begonnen de prijzen dramatisch te stijgen”, analyseert De Oeverwal nu in een brief aan de gemeenteraadsleden. Er ontstond daardoor een enorm gat in de begroting. De kerken en De Oeverwal konden daarvoor geen dekking vinden: „Dat was onmogelijk.”

In april besloot het gemeentebestuur dat de nieuwbouwplannen niet langer haalbaar waren. Wethouder Peter van Bergen kwam met een alternatief: renovatie van kerkcentrum De Hoeksteen en de bouw van woningen op de locatie van het voormalige restaurant De Kombuis. De gemeenteraad zag dat wel zitten.

Stevig prijskaartje

De Oeverwal heeft sindsdien geconstateerd dat aan renovatie van De Hoeksteen een stevig prijskaartje hangt, ook al omdat dit gebouw eigenlijk veel te groot is. „Een nog grotere last dan in het nieuwbouwplaatje wordt nu bij de kerken neergelegd. Die hebben laten weten dat niet te kunnen en willen dragen”, aldus de stichting.

Nu de steun van de kerken is weggevallen, ziet De Oeverwal het niet meer zitten. Ze constateren dat er gaandeweg steeds verder is afgeweken van het oorspronkelijke plan. Nu ze ook de exploitatie niet rond krijgen, wil de stichting zichzelf opheffen. Dat lijkt het einde voor het MFC.

MFC Swifterbant

Plannen De Hoeksteen

YouTube-kanaal DeDrontenaar.nl