Een schetstekening van het MFC Swifterbant.
Een schetstekening van het MFC Swifterbant. gemeente Dronten

Veel meer instanties dan gepland gaan gebruik maken van MFC Swifterbant

Swifterbant

SWIFTERBANT - Sinds de gemeenteraad in september het besluit heeft genomen om een multifunctioneel centrum (MFC) en 30 sociale huurwoningen te laten bouwen in Swifterbant, laat het gemeentebestuur er geen gras over groeien. B en W spreken over ‘een veel bredere inzetbaarheid en gebruik van het MFC dan voorheen in plannen was voorzien’.

Zo wil de gemeente de rol van woningcorporatie OFW verder uitbouwen. Ook worden zorginstelling Coloriet, de bibliotheek, De Meerpaal en gemeentelijke activiteiten in het Sociaal Domein intensiever bij de plannen betrokken.

Rol van OFW en Coloriet

Momenteel wordt onderzocht of Oost Flevoland Woondiensten (OFW) naast de 30 woningen ook het MFC-deel kan en wil ontwikkelen en exploiteren. Volgens het gemeentebestuur bestaan hiervoor mogelijkheden. Uiteindelijk moet de Raad van Commissarissen van OFW het licht op groen zetten.

Samen met Coloriet wordt gekeken naar zorg, waardoor ouderen langer in Swifterbant kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gekeken naar zorg met een gemeenschappelijke huiskamer. Deze voorzieningen van Coloriet komen naast de dagbestedingen, die nu nog in het Pluspunt plaatsvinden en die straks verhuizen naar het MFC.

Verder wordt er met De Meerpaal gesproken over de dagelijkse exploitatie en het beheer van het nieuwe MFC. Ook welzijnsactiviteiten en kunsteducatie van De Meerpaal moeten in het nieuwe gebouw plaatsvinden. Met de kerken wordt gesproken over het onderdak bieden van niet-kerkelijke activiteiten, die nu nog plaatsvinden in De Hoeksteen, in het nieuwe MFC.

Informatiebijeenkomst

De gemeente heeft verder plannen voor een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Swifterbant. Tijdens die bijeenkomst moeten de plannen en de planning worden besproken. Ook wordt dan het bestemmingsplan toegelicht.

MFC Swifterbant

YouTube-kanaal DeDrontenaar.nl