Suzanne Stoop (PvdA)
Suzanne Stoop (PvdA) ©maartenheijenk.nl

Asbest in Spelwijk volgens raadsleden gevaarlijk, volgens omgevingsdienst veilig

Swifterbant

DRONTEN - De gemeenteraad van Dronten maakt zich ernstige zorgen over de leegstaande loodsen aan de Industrieweg 2-4 in Swifterbant. Waar het college vanavond met een voorstel kwam voor het scheppen van voorwaarden om de loodsen op te knappen, spraken PvdA, SP en GroenLinks opeens alleen over asbest. Kort voor de vergadering ontvingen zij namelijk drie inspectierapporten. „Nu we dit gelezen hebben, is de situatie voor ons onacceptabel”, zei Suzanne Stoop (PvdA).

Voor pers en publiek was de discussie moeilijk te volgen. De inspectierapporten stonden namelijk niet op de agenda en de buitenstaanders konden slechts gissen naar de inhoud. Voor Suzanne Stoop was de situatie echter zonneklaar: „Het is ongezond en onveilig. Het moet voor inwoners en vooral jeugd volstrekt helder zijn dat de locatie heel gevaarlijk is.”

Acute veiligheidsvraag

SP en GroenLinks waren het helemaal met elkaar eens. De overige fracties gingen twee weken geleden nog akkoord met het voorstel van B en W, maar wilden nu ook meer informatie. „Want er liggen drie stevige rapportages”, zei Rob van der Schans (D66). Roelof Siepel (ChristenUnie) sprak over een ‘acute veiligheidsvraag’.

Dat laatste ontkende de burgemeester: „Er liggen op heel veel plekken asbest. Maar als daar niets mee gebeurt, is het niet onveilig. De deskundigen zeggen dat er op dit moment geen sprake is van gevaar. Wat moet ik dan?” De burgemeester merkte op dat de gemeente juridisch nauwelijks mogelijkheden heeft om op te treden tegen de eigenaar: „Het moet wel bewezen worden.”

PvdA, SP en GroenLinks vroegen aanvankelijk om harde maatregelen tegen de eigenaar. Na het betoog van de burgemeester trokken ze hun voorstellen in. Wel vroeg Suzanne Stoop om een dialoog met de inwoners. Ze deed dat in navolging van Dinand Ekkel (CDA), die constateerde dat er veel ongerustheid bestaat in Swifterbant.

Alles op tafel

Harde maatregelen kwamen er dus niet, maar PvdA en SP eisten wel dat alle stukken op tafel komen: „Want we willen de zekerheid hebben dat het veilig is. En de ondernemer moet begrijpen dat hij zo spoedig mogelijk maatregelen moet treffen.”

De burgemeester deed de toezegging dat de inwoners er serieus bij betrokken worden, dat er goed gecontroleerd gaat worden en dat er wordt overlegd met de eigenaar. De voltallige gemeenteraad ging vervolgens akkoord met het oorspronkelijke voorstel. Dit moet er toe leiden dat het puin van de afgebroken loods wordt opgeruimd en dat de twee andere loodsen een opknapbeurt krijgen.

Asbestloodsen