Eén van de drie loodsen is inmiddels afgebroken.
Eén van de drie loodsen is inmiddels afgebroken. ©maartenheijenk.nl

Asbesthoudende platen in Spelwijk zijn zwaar beschadigd en zwaar verweerd

Swifterbant

SWIFTERBANT - Uit een inspectierapport van de firma Bolier blijkt dat de asbesthoudende platen aan de Industrieweg 2-4 in Swifterbant al in 2015 zwaar beschadigd en zwaar verweerd waren. Overal in de drie loodsen waren naast asbesthoudende dak- en gevelplaten ook asbesthoudende restanten van kapotte platen aangetroffen.

De gemeenteraad van Dronten discussieerde donderdag over de inspectierapporten, die zijn gemaakt over de leegstaande industrieloodsen op bedrijventerrein Spelwijk. Verschillende raadsfracties maakten zich zorgen over de situatie. „Het is ongezond en onveilig”, zei Suzanne Stoop (PvdA), „Het moet voor inwoners en vooral jeugd volstrekt helder zijn dat de locatie heel gevaarlijk is.”

Niet openbaar

De gemeente Dronten zegt de inspectierapporten nog niet openbaar te kunnen maken. Eerst moeten de namen in de rapporten worden doorgestreept. DeDrontenaar.nl heeft inmiddels het rapport van de firma Bolier uit 2015 in handen.

Uit dat rapport blijkt dat er overal in de drie loodsen asbesthoudende dak- en gevelplaten waren verwerkt. In één geval ging het om de laagste risicoklasse, alle andere golfplaten zijn van risicoklasse 2 ofwel ‘normaal risico’.

Niet betreden

Vooral in hal 3 was de situatie volgens het rapport in 2015 zorgwekkend. In rode letters schreef de firma Bolier: „In verband met de asbestbesmetting op de tussenvloer van hal 3 mag deze NIET zonder de daartoe geëigende beschermende maatregelen worden betreden.”

Asbestloodsen

Abonneer gratis

op de digitale krant