Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Raad van State wijst bezwaren tegen hoogspanningsmasten Visvijverweg af

Swifterbant

SWIFTERBANT - De Raad van State heeft een bewoner van de Visvijverweg, die bezwaar had gemaakt tegen de aanpassing van de hoogspanningsmasten in zijn buurt, in het ongelijk gesteld. Volgens de Raad van State is de zogenaamde ‘magneetveldzone’ op het perceel van deze buurman smaller en minder krachtig geworden.

B en W hebben Tennet vorig jaar een vergunning verleend om de hoogspanningsmasten langs de Visvijverweg aan te passen. De bijna 50 jaar oude masten waren verouderd en de netbeheerder wilde ze geschikt maken om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren.

Gezondheid

De woning van de bezwaarmaker staat op een dikke 70 meter van de hoogspanningskabels. Hij vreest gezondheidsklachten en deed een beroep op het Europese verdrag voor de rechten van de mens.

De Raad van State wijst erop dat de woning zich al in de magneetveldzone bevond en dat deze zone juist smaller is geworden. Bovendien is volgens de Raad uit niets gebleken dat de berekeningen van het RIVM niet kloppen.