Een voorbeeld van hoe Spelwijk er volgens Arcadis uit kan gaan zien.
Een voorbeeld van hoe Spelwijk er volgens Arcadis uit kan gaan zien. Google Streetview

Geen fietsers op industrieterrein Spelwijk, geen zwaar verkeer door het dorp

Swifterbant

SWIFTERBANT - Geen fietsers meer door Spelwijk. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij de vanavond gepresenteerde modellen voor het bedrijventerrein in Swifterbant. „Het moet een aantrekkelijke en verkeersveilige entree van Swifterbant worden”, zei Patrick de Groot van het door de gemeente ingehuurde bedrijf Arcadis

De Groot presenteerde vanavond tijdens een digitale bijeenkomst twee modellen voor Spelwijk. Het meest in het oog springend zijn de rotondes. Bij het ene model komt er een rotonde op de kruising bij de Biddingweg. Op het andere model komt er een ovonde bij het tankstation. Ook wordt er gedacht aan één of twee extra aansluitingen van de Industrieweg op de Biddingweg, waar straks maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden.

Nieuw fietspad

De plannenmakers willen de fietsers - en met name de jeugd die in Dronten naar school gaat - zoveel mogelijk weren van het industrieterrein. Daarvoor is een fietspad langs de Biddingweg getekend, aan de kant van de Spelwijk. Ook wordt er gedacht aan een fietsverbinding tussen de Dronterringweg en de woonwijk ten westen van Spelwijk.

De vragen van de dorpsbewoners hadden vanavond vooral betrekking op de verkeersveiligheid voor fietsers.

Vrachtverkeer

Hans Stromberger is bestuurslid van Dorpsbelangen. Hij vroeg aandacht voor het zware vrachtverkeer dat dwars door het dorp rijdt. „Een enkele vrachtwagen die in het dorp moet zijn is geen probleem, maar grote vrachtwagens die het dorp doorkruisen, dan kan niet de bedoeling zijn.”

Op het bedrijventerrein zelf denkt Arcadis aan het aanleggen van trottoirbanden en nieuw asfalt: „Zodat de weg er fris uitziet.” Ook het groen wordt in de plannen van Arcadis ‘opgewaardeerd’. Verschillende bedrijven toonden zich vanavond bezorgd over hun bereikbaarheid.

Patrick de Groot vertelde dat de vrachtwagenparkeerplaats in Spelwijk waarschijnlijk gehandhaafd blijft: „We denken dat er langs de Industrieweg nog ruimte is voor een strook waar vrachtwagens eventueel wat langer kunnen blijven staan.”