De middengeleider zoals die vanavond werd gepresenteerd.
De middengeleider zoals die vanavond werd gepresenteerd. Screenshot gemeente Dronten

Plateaus en slingers lijken de meest logische opties voor de Biddingweg

Swifterbant

SWIFTERBANT - De Biddingweg bij Swifterbant krijgt twee rijstroken van 3,50 meter breed. Het is de vraag hoe de gemeente Dronten ervoor zorgt dat het geen racebaan voor personenauto’s wordt. Tijdens een digitale informatieavond leken vanavond plateaus en lichte slingers de meest logische opties.

De Biddingweg is nu een 80-kilometerweg. Als straks de nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid er komt, wordt het 50 kilometer. Wel moet er ruimte blijven voor landbouw- en vrachtverkeer.

Inhalen

Er werd vanavond van de zijde van de gemeente benadrukt dat er nog geen enkele beslissing is genomen. Projectleider Patrick de Groot van het door de gemeente ingehuurde bedrijf Arcadis maakte echter duidelijk dat er wel ièts moet gebeuren: „Want als je 50 kilometer toepast op een weg met lange rechte stukken, dan is de ervaring dat mensen toch gaan inhalen.”

De gemeente en Arcadis noemden verschillende opties: banden aan de zijkanten, een middengeleider, slingers, plateaus en ‘optisch knijpen’. Als er banden komen, worden die ‘niet al te hoog’. Hetzelfde geldt voor de middengeleider. Hiervoor wordt een hoogte van 4 à 5 centimeter genoemd: „Dat is door een personenauto goed te overrijden zonder schade.”

Banden en middengeleider

De agrariërs en loonbedrijven die de avond bijwoonden zijn allemaal fel tegen de banden en de middengeleider. Landbouwvoertuigen ondervinden daar hinder van. Bovendien vinden zij deze oplossingen onveilig, zijn ze bang voor extra geluidsoverlast en denken ze dat het lastiger wordt om modder op te ruimen.

De angst van verschillende agrariërs dat er binnen de bebouwde kom geen ontheffing kan worden verkregen voor landbouwvoertuigen met een breedte tot 3,50 meter, werd door ambtenaar Gert-Jan Hakkers weggenomen. In Dronten is zo’n ontheffing geregeld voor de Wisentweg: „Dus dat kan ook voor de Biddingweg.”

Over ‘optisch knijpen’ werd vanavond gesteld dat het geen effect heeft op automobilisten die ter plaatse goed bekend zijn. Ook een dubbele streep en een andere kleur asfalt in het midden leidt er volgens Patrick de Groot toe dat er juist harder wordt gereden in plaats van langzamer.

Plateaus en slingers

De minste bezwaren kwamen naar voren bij lichte slingers in de Biddingweg. Ook het aanbrengen van plateaus ter hoogte van Bloemenzoom, Swifterbos en Swifterbant-zuid lijken breed te worden gesteund. Aanwonende Simone ten Cate noemde daarnaast de optie van snelheidscontroles of flitspalen.

Beslissingen werden er vanavond niet genomen. De meningen van de dorpsbewoners worden de komende maand verwerkt. „We komen in april of mei bij u terug en de verwachting is dat de gemeenteraad in juni een besluit neemt”, aldus gespreksleider Ed Gijsen.

Biddingweg

Swifterbant-zuid

!