Kathalijne Visser - Aeres Hogeschool Dronten
Kathalijne Visser - Aeres Hogeschool Dronten eigen foto

Dierenwelzijn niet in het geding bij verhuizen paardenweides Swifterbant-zuid

Swifterbant

SWIFTERBANT - Kunnen de paardenweides in Swifterbant-zuid fungeren als geluidsbuffer tussen de nieuwbouwwijk en akkerbouwer Ten Cate aan de Biddingweg? Volgens deskundige Kathalijne Visser is dierenwelzijn daarvoor geen belemmering.

De plannen voor Swifterbant-zuid moeten wellicht op de helling vanwege geluidsoverlast, vooral van de grondwaterpomp van Ten Cate. Aan de noordzijde van de geplande wijk liggen paardenweides. Verschillende gemeenteraadsleden denken dat het verhuizen van die weides naar de oostkant kan zorgen voor een buffer.

Gedragsdeskundige

Als de grondwaterpomp voor mensen te veel herrie oplevert, hoe zit het dan met paarden? Dr.ir. Kathalijne Visser is lector aan Aeres Hogeschool Dronten en is gedragsdeskundige op het gebied van paarden. Ze weet hoe het gehoor van paarden werkt en heeft in het verleden gepubliceerd over het effect van geluid op het gedrag van paarden.

In z’n algemeenheid stelt Visser: „Paarden hebben een groter bereik dan mensen: ze kunnen lagere én hogere tonen horen. Daarnaast kunnen ze hun oren naar een bepaald punt draaien, zodat ze specifiek daar het geluid oppikken. Het is een vluchtdier, dus dat heeft hij nodig. Wij kunnen dat niet, wij horen ook alle geluid er omheen.”

Stress?

Ondervindt een paard stress van het geluid van een grondwaterpomp? „Wat stressvol is voor paarden, is wanneer het onvoorspelbaar is en ze het niet kunnen controleren”, antwoordt de lector, „Zo lang een geluid monotoom is en de hele tijd op dezelfde manier doorgaat, is dat voor een paard makkelijker te handelen dan bijvoorbeeld het geluid van een snelweg of een trein die eens in het uur langsrijdt. Als een geluid af en toe komt, dan schrikken ze ervan.”

„Als paarden een continu geluid voor ’t eerst meemaken, denken ze misschien: wat voor geluid is dit? Moet ik hiervoor vluchten? Maar als er niets engs gebeurt, zullen ze al snel denken: oké dit is het, dit heeft geen invloed op mijn welzijn, ik ga verder met waarmee ik bezig was.”

Hoe vertaalt Kathalijne Visser dit naar de situatie in Swifterbant-zuid? „Met mijn beperkte kennis over hoe een grondwaterpomp werkt, zie ik daarin geen direct gevaar voor de paarden. Het gemiddelde paard dat gewend is in een wei te staan ondervindt er geen problemen van.”

Swifterbant-zuid


De paardenweides, gezien vanaf de Biddingweg. (foto: ©maartenheijenk.nl)


Geluidsoverlast van Ten Cate (rechts) in de zomermaanden.

Herma Overmars tijdens haar laatste werkdag.
Herma Overmars na 25 jaar bij Zuyver Juweliers met pensioen 19 uur geleden
Afbeelding
Agenda woensdag: Voorleesfeest in Dronten, energieloket in Biddinghuizen 19 uur geleden
Burgemeester Jean Paul Gebben
Overlast door dronkaards, verwarde personen en zwervers komt van 3 of 4 mensen 20 uur geleden