Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Dit zijn de stappen voor een efficiënte Lockout-Tagout procedure

Partnerbijdrages

Het beschermen van werknemers tegen gevaren op de werkplek is van het grootste belang. Een van de belangrijkste manieren om de veiligheid van werknemers te waarborgen is door middel van een gestructureerde Lockout-Tagout (LOTO) procedure. Door een LOTO-procedure te implementeren, kunnen werknemers worden beschermd tegen de gevaren die voortvloeien uit het werken aan machines en apparatuur.

In deze blog zullen we uitleggen wat Lockout-Tagout is, waarom het belangrijk is en we zullen negen stappen beschrijven die kunnen worden genomen om een efficiënte LOTO-procedure te implementeren.

Wat is Lockout-Tagout?

Lockout-Tagout (LOTO) is een procedure die wordt gebruikt om machines en apparatuur uit te schakelen en te vergrendelen tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Het doel van LOTO is om te voorkomen dat de apparatuur onverwachts wordt ingeschakeld terwijl er aan wordt gewerkt, wat kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Waarom is Lockout-Tagout belangrijk?

Het implementeren van een gestructureerde LOTO-procedure is van essentieel belang om werknemers te beschermen tegen gevaren op de werkplek. Het niet implementeren van een LOTO-procedure kan leiden tot ernstig letsel en zelfs de dood. Te vaak lezen we in het nieuws nog over ongelukken die eigenlijk voorkomen hadden kunnen worden.

Volgens de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) is LOTO een van de meest geciteerde schendingen van de veiligheidsvoorschriften op de werkplek. Door een efficiënte LOTO-procedure te implementeren, kunnen werkgevers de veiligheid van hun werknemers waarborgen en voldoen aan de vereisten van OSHA.

Stappen voor een efficiënte Lockout-Tagout procedure

Om een efficiënte LOTO-procedure te implementeren, zijn er negen stappen die moeten worden gevolgd. Hieronder bespreken we elke stap.

Stap 1: Inventariseer alle machines en apparatuur

De eerste stap in het opzetten van een LOTO-procedure is het inventariseren van alle machines en apparatuur die mogelijk gevaarlijk zijn. Maak een lijst van alle machines en apparatuur die werknemers gebruiken en noteer alle energiebronnen die gebruikt worden om de apparatuur te laten functioneren. Dit kunnen bijvoorbeeld elektriciteit, hydrauliek, perslucht of stoom zijn.

Stap 2: Identificeer de energiebronnen

Identificeer alle energiebronnen die gebruikt worden om de machines en apparatuur te laten functioneren. Maak een lijst van alle energiebronnen en noteer bij elke energiebron welke machines en apparatuur erop zijn aangesloten.

Stap 3: Creëer een LOTO-procedure

Maak een LOTO-procedure voor elke machine en apparatuur. Deze procedure moet beschrijven hoe de energiebronnen moeten worden uitgeschakeld, hoe de machines en apparatuur veilig moeten worden gesteld en hoe de energiebronnen opnieuw kunnen worden ingeschakeld. De procedure moet ook een lijst bevatten van alle werknemers die betrokken zijn bij het onderhoud, de reparatie of de schoonmaakwerkzaamheden en wie verantwoordelijk is voor het toepassen van de procedure.

Stap 4: Train de werknemers

Het is van vitaal belang om werknemers te trainen over de LOTO-procedure en de gevaren die hiermee gepaard gaan. Uit onderzoek blijkt dat communicatie een cruciale rol speelt bij veiligheid op de werkvloer. Iedereen goed informeren en trainen, is naast het nemen van veiligheidsmaatregelen, noodzakelijk.

Werknemers moeten weten hoe ze de procedure moeten uitvoeren en hoe ze veilig aan de apparatuur kunnen werken. De training moet worden afgestemd op de specifieke apparatuur en machines waar de werknemers mee werken. Ze moeten ook worden getraind om de vergrendelingen en tags te begrijpen en hoe ze deze moeten gebruiken.

Stap 5: Implementeer de LOTO-procedure

Implementeer de LOTO-procedure in de dagelijkse werkzaamheden van de werknemers. Dit betekent dat de procedure moet worden geïntegreerd in het onderhouds- en reparatieproces. Zorg ervoor dat alle betrokken werknemers de procedure volgen en dat er voldoende toezicht is om ervoor te zorgen dat de procedure correct wordt toegepast.

Stap 6: Controleer de procedure regelmatig

Controleer regelmatig of de LOTO-procedure nog steeds effectief is. Dit betekent dat er audits moeten worden uitgevoerd om te controleren of de procedure correct wordt toegepast en om te zien of er wijzigingen moeten worden aangebracht. Zorg ervoor dat de procedure up-to-date blijft en dat alle werknemers geïnformeerd worden over eventuele veranderingen in de procedure.

Stap 7: Zorg voor de juiste LOTO-hulpmiddelen

Zorg ervoor dat de juiste LOTO-hulpmiddelen beschikbaar zijn voor de werknemers. Dit betekent dat er hangsloten, veiligheidslabels en andere benodigdheden beschikbaar moeten zijn om de energiebronnen veilig te stellen. Zorg ervoor dat deze hulpmiddelen gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de werknemers goed getraind zijn in het gebruik ervan. Bij Nedelko vind je een overzicht van alles wat je nodig hebt.

Stap 8: Houd rekening met externe partijen

Als er externe partijen betrokken zijn bij het onderhoud, de reparatie of de schoonmaakwerkzaamheden, zorg er dan voor dat zij op de hoogte zijn van de LOTO-procedure en dat zij deze volgen. Zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn van de gevaren en de risico’s van het werken met de machines en apparatuur en dat zij zich houden aan de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgesteld.

Stap 9: Houd een logboek bij

Houd een logboek bij van alle LOTO-procedures en zorg ervoor dat deze up-to-date is. Het logboek moet informatie bevatten over de machines en apparatuur, de energiebronnen, de werknemers die betrokken zijn bij het onderhoud, de reparatie of de schoonmaakwerkzaamheden, en de data waarop de procedure is toegepast. Het logboek is een belangrijk document dat gebruikt kan worden bij audits en om te zien of er wijzigingen in de procedure moeten worden aangebracht.

Tot slot

Het implementeren van een gestructureerde Lockout-Tagout (LOTO) procedure is van vitaal belang om werknemers te beschermen tegen gevaren op de werkplek. Door de negen stappen te volgen die in deze blogpost zijn beschreven, kunnen werkgevers de veiligheid van hun werknemers waarborgen en voldoen aan de vereisten van OSHA.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers getraind zijn in de LOTO-procedure en begrijpen waarom het belangrijk is om deze procedure te volgen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er een LOTO-plan is ontwikkeld en dat werknemers weten hoe ze deze procedure moeten uitvoeren voor de specifieke apparatuur waarmee ze werken.

Als werkgever is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de LOTO-procedure wordt gevolgd en dat werknemers zich bewust zijn van de gevaren die gepaard gaan met het werken aan machines en apparatuur. Het implementeren van een efficiënte LOTO-procedure is een essentieel onderdeel van het creëren van een veilige werkplek voor werknemers.

 Havenplein
Alpina (voorheen Sinke) naar Havenplein: "Centraal gelegen locatie" 19 uur geleden
Afbeelding
Nikki Boon breekt schoolrecords tijdens meerkamp in de VS (11 foto's) 19 uur geleden
Riena Tienkamp, Arjen Gerritsen, Piet Boer en Peter van Bergen (v.l.n.r.).
Route langs vijftien kunst- en cultuurobjecten: "Bekijk het in de Oostrand" 20 uur geleden