Afbeelding
Foto: Aangeleverd

KLIC en duurzaamheid

Partnerbijdrages

Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) speelt een cruciale rol in het Nederlandse landschap, niet alleen in termen van veiligheid en efficiëntie, maar ook in het behouden en beschermen van het milieu. Dit artikel werpt licht op hoe het KLIC bijdraagt aan duurzaamheid en milieubescherming door het beheer van Nederland’s ondergrondse infrastructuur.

Duurzaamheid in graafwerkzaamheden

Een van de hoofddoelen van het KLIC is het minimaliseren van graafschade, wat direct ten goede komt aan het milieu. Onnodige of herhaalde graafwerkzaamheden kunnen leiden tot bodemerosie, verstoring van natuurlijke habitats en verhoogde uitstoot van broeikasgassen door zware machines. Door nauwkeurige informatie te verstrekken over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen, helpt het KLIC deze negatieve milieu-impact te verminderen.

Bescherming van waterbronnen en ecosystemen

Bij onzorgvuldige graafwerkzaamheden bestaat het risico op beschadiging van waterleidingen en rioleringssystemen, wat kan leiden tot verontreiniging van waterbronnen en ecosystemen. Het KLIC speelt een essentiële rol in het voorkomen van dergelijke incidenten, waardoor het indirect bijdraagt aan de bescherming van waterkwaliteit en natuurlijke ecosystemen.

Bijdrage aan circulaire economie

Het verminderen van graafschade betekent ook minder afval en herstelwerkzaamheden. Dit past binnen het concept van de circulaire economie, waarbij het streven is om het gebruik van hulpbronnen te minimaliseren en de levensduur van materialen te maximaliseren. Door efficiënter gebruik van de ondergrondse ruimte te bevorderen, draagt het KLIC bij aan deze duurzame economische benadering. Bovendien stimuleert dit een verantwoordelijker beheer van natuurlijke bronnen, wat bijdraagt aan een groenere, meer duurzame infrastructuurontwikkeling.

 Innovatie in milieuvriendelijke technologieën

Het KLIC stimuleert ook de ontwikkeling en adoptie van innovatieve, milieuvriendelijke technologieën in de bouw- en graafsector. Door de vraag naar nauwkeurigere en minder invasieve graaftechnieken aan te moedigen, draagt het bij aan de ontwikkeling van methoden die minder belastend zijn voor het milieu.

Toekomstige uitdagingen en kansen

Terwijl het KLIC zich blijft ontwikkelen, liggen er kansen om de rol in milieubescherming verder te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door integratie van milieu data in hun systemen, waardoor bedrijven en instanties beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over het gebruik van de ondergrondse ruimte in relatie tot het milieu.

Het KLIC is meer dan een tool voor het beheer van ondergrondse infrastructuur; KLIC beheer is een belangrijke bondgenoot in het streven naar een duurzamere toekomst. Door het minimaliseren van graafschade en het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken, speelt het KLIC een sleutelrol in het beschermen van Nederland’s natuurlijke bronnen en ecosystemen. Met voortdurende innovaties en samenwerkingen zal de bijdrage van het KLIC aan duurzaamheid en milieubescherming alleen maar toenemen.

Afbeelding
AIR, Arooj Aftab, Miles Kane en Jonny Greenwood (Radiohead) op Lowlands 20 uur geleden
Afbeelding
Agenda zaterdag: Opwekking, open huis voedselbank, G-korfbal, Peppa, voetbal 20 uur geleden
Afbeelding
Onderzoek naar arbeidsmigranten en permanente bewoning Boschberg en Bremerberg 21 uur geleden